Darba plāni nedēļai

29.09.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 3. oktobra līdz 7. oktobrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

3.10.2011.

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju par metodikas izstrādāšanu izpētēm Sociālās aprūpes centros

3.10.2011.

Tikšanās Labklājības ministrijā par Bērnu sociālās aprūpes centru „Kalkūni”

3.10.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Balvu novada bāriņtiesā

3.10.2011.

Dalība LM organizētajā darba grupā par ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu

4.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas speciālajā internātpamatskolā

4.10.2011.

Tikšanās ar Rīga Labklājības departamenta pārstāvjiem par inspekcijas veiktajām pārbaudēm Rīgas domes bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās un līgumorganizācijās

4.10.2011.

Inspekcijas organizēta diskusija ar bāriņtiesām par Administratīvā procesa likuma piemērošanu bāriņtiesu darbā

4.10.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

5.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”

5.10.2011.

Dalība Valsts probācijas dienesta organizētajā diskusijā par seksuālu vardarbību pret bērnu

6.10.2011.

Tikšanās ar Liepājas Bērnu sociālās aprūpes centra administrāciju

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

4.10.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Biržu internātpamatskolā

4.10.2011.

Radošās darbnīcas Biržu internātpamatskolas skolēniem

7.10.2011.

Tikšanās ar Veselības inspekcijas speciālistiem

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

4.10.2011.

Seminārs Rēzeknes reģiona ārpusģimenes aprūpes iestāžu atbalsta personālam

4.10.2011.

Dalība audžuģimeņu pašpalīdzības grupā Līksnā

4.10.2011.

Tikšanās ar Līksnas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

6.10.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes speciālisti par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pilsētā

8.10.2011.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībā Daugavpilī, Šaurā iela 26

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

3.10.2011.

Tikšanās ar Beverīnas novada bāriņtiesu audžuģimeņu jautājumos

3.10.2011.

Beverīnas novada audžuģimenes apmeklējums

4.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”

5.10.2011.

Madonas novada audžuģimeņu apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

4.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Stiklu speciālajā internātpamatskolā

4.10.2011.

Radošās darbnīcas Stiklu speciālās internātpamatskolas bērniem

5.10.2011.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Aizputes pilsētas bāriņtiesā

7.10.2011.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Nīcas novada bāriņtiesā

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020