Darba plāni nedēļai

07.10.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 10. oktobra līdz 14. oktobrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

11.10.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

12.10.2011.

Seminārs bērnu namu sociālajiem darbiniekiem

13.10.2011.

Tikšanās ar nevalstisko organizāciju par metodikas izstrādāšanu izpētēm Sociālās aprūpes centros

13.10.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Kandavas novada bāriņtiesā

14.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas un plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrā

14. – 15.10.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras SOS Bērnu ciematā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

11.10.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

12.10.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālē „Kalkūni”

14.10.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes Mātes un bērna atbalsta centrā „Avotiņi”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

11.10.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

12.10.2011.

Starpinstitucionāla tikšanās ar Valsts policijas pārstāvjiem un SIA „Bērnu Oāze”

13.10.2011.

Starpinstitucionāla tikšanās ar Rēzeknes novada Maltas pagasta pašvaldības speciālistiem un Maltas 2. vidusskolas pārstāvjiem

13.10.2011.

Tikšanās ar Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

13.10.2011.

Riebiņu audžuģimeņu apsekošana

14.10.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Jēkabpilī

15.10.2011.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībā Daugavpilī, Šaurā iela 29

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

11.10.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

12.10.2011.

Valmieras audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums Brenguļos

14.10.2011.

Audžuģimeņu apmeklējums

14. – 15.10.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras SOS Bērnu ciematā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

10.10.2011.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā sevišķajam aizbildnim

11.10.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

12.10.2011.

Dalība ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku profesionālās izaugsmes seminārā par iegūto pieredzi projektā „Multidisciplinārās atbalsta sistēmas ieviešana vardarbības upuriem”

12.10.2011.

Konsultāciju diena Rucavas novada iedzīvotājiem un speciālistiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020