Darba plāni nedēļai

14.10.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 17. oktobra līdz 21. oktobrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

17.10.2011.

Tikšanās ar bērnu pieskatīšanas pakalpojumu sniedzējiem Rīgā, Daugavpils ielā

17.10.2011.

Supervīzija

17.10.2011.

Dalība Administratīvās tiesas Jelgavas tiesu nama tiesas sēdē

17.10.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Skrīveru novada bāriņtiesā

18.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Teikas vidusskolā

18.10.2011.

Seminārs bāriņtiesu priekšsēdētājiem Rīgā

19.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jūrmalas Valsts ģimnāzijā

19.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Olaines 2. vidusskolā

19.10.2011.

Dalība Satiksmes ministrijas organizētajā sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 571 "Ceļu satiksmes noteikumi""

20.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ziemeļvalstu ģimnāzijā

21.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude sociālās aprūpes centrā „Jelgava”

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

17.10.2011.

Tikšanās ar Daugavpils Izglītības pārvaldes vadītāju

18.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Medumu speciālajā internātpamatskolā

19.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālē „Kalkūni”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

18.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Murmastienas pamatskolā

19.10.2011.

Dalība Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu sociālo pedagogu sanāksmē pilsētas Izglītības pārvaldē

20.10.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cesvaines internātpamatskolā

20.10.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Aglonā

21.10.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Krāslavā

22.10.2011.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībā Daugavpilī, Šaurā iela 29

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

18.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valkas novada Ērģemes bērnu namā - patversmē

18.10.2011.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu apmeklējums

19.10.2011.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Zīles”

19.10.2011.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

20.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Zīles”

21.10.2011.

Rūjienas novada audžuģimenes apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

18.10.2011.

Radošās darbnīcas Skrundas novada Nīkrāces pamatskolas bērniem par konfliktsituāciju risināšanu

19.10.2011.

Ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku profesionālās izaugsmes seminārs

20.10.2011.

Tikšanās ar Rojas vidusskolas atbalsta personālu par konfliktsituāciju starp skolotāju un bērniem

20.10.2011.

Radošais seminārs Rojas vidusskolas pedagogiem par labvēlīgas vides nodrošināšanu skolā

20.10.2011.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Rojas novada bāriņtiesā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020