Darba plāni nedēļai

20.10.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 24. oktobra līdz 28. oktobrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

24.10.2011.

Tikšanās ar Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centra audzēkņiem

24.10.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Saulkrastu novada bāriņtiesā

24.10.2011.

Dalība Labklājības ministrijas organizētajā darba grupā par ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu

25.10.2011.

Dalība atvērto durvju dienā Īslīces SOS bērnu ciematā

25.10.2011.

Mediācijas apmācība

25.10.2011.

Rīgas audžuģimeņu apmeklējums

25.10.2011.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

26.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude sociālo pakalpojumu centrā „Mercendarbe”

26.10.2011.

Dalība seminārā „Personas datu aizsardzības tiesiskais regulējums, problēmas, aktualitātes”

26.10.2011.

Dalība konferencē „Par dzīvi bez atkarībām! Ģimenē. Skolā. Valstī”, ko organizē laikraksts Diena sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju

27.10.2011.

Konsultācijas diena Vecumnieku novada pašvaldību iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem

27.10.2011.

Mediācijas apmācība

27.10.2011.

Vecumnieku audžuģimeņu apmeklējums

27.10.2011.

Tikšanās ar Vecumnieku novada bāriņtiesu audžuģimeņu jautājumos

28.10.2011.

Seminārs internātskolu darbiniekiem

28.10.2011.

Dalība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas rīkotajā konferencē biznesa augstskolā „Turība”

29.10.2011.

Dalība audžuģimeņu apmācībās, Rīga (Rīgas 1. grupai noslēguma pārbaudījums)

30.10.2011.

Dalība audžuģimeņu apmācībās

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

25.10.2011.

Konsultāciju diena Daugavpils novada Skrudalienas pagastā

25.10.2011.

Dalība mediācijas apmācībās

26.10.2011.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bāreņu namā „Līkumi”

27.10.2011.

Dalība mediācijas apmācībās

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

25.10.2011.

Dalība mediācijas apmācībā Rīgā

26.10.2011.

Konsultāciju diena Rugāju novada iedzīvotājiem un speciālistiem

26.10.2011.

Rugāju novada audžuģimeņu apmeklējums

27.10.2011.

Dalība mediācijas apmācībā Rīgā

28. – 29..10.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madonas novada bērnu un jauniešu Ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā „Ozoli”

29.10.2011.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībā Daugavpilī

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

24.10.2011.

Tikšanās ar Cēsu bāriņtiesas priekšsēdētāju un Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centra – internāta darbiniekiem

24.10.2011.

Tikšanās ar Cēsu bāriņtiesas priekšsēdētāju

24.10.2011.

Tikšanās ar Raiskuma novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

25.10.2011.

Līgatnes novada audžuģimenes apmeklējums

26.10.2011.

Seminārs ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem Valmieras reģionā

27.10.2011.

Seminārs Valmieras SOS Bērnu ciematā ievietoto bērnu bāriņtiesu darbiniekiem

27.10.2011.

Alūksnes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums Malienā

28.10.2011.

Konsultāciju diena Ērgļu novadā

29.10.2011.

Gulbenes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

24.10.2011.

Konsultāciju diena Brocēnu novada pašvaldības iedzīvotājiem un speciālistiem

25.10.2011.

Tikšanas Liepājas pilsētas bāriņtiesā

26.10.2011.

Dalība ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku profesionālās izaugsmes seminārā Valmierā par iegūto pieredzi projektā „Multidisciplinārās atbalsta sistēmas ieviešana vardarbības upuriem”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020