Darba plāni nedēļai

27.10.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 31. oktobra līdz 4. novembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

31.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude tenisa klubā „Private Tennis Club”

31.10.2011.

Tikšanās ar pirmsskolas izglītības iestādes „Zelta sietiņš” darbiniekiem un vecākiem

1.11.2011.

Mediācijas apmācība

1.11.2011.

Tikšanās ar sporta skolas „Pārdaugava” direktoru un treneri

2.11.2011.

Radošās darbnīcas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem

2.11.2011.

Lielvārdes novada audžuģimeņu apmeklējums un tikšanās ar Lielvārdes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

3.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Suntažu vidusskolā

3.11.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ogres novada Ogres bāriņtiesā

4.11.2011.

Tikšanās inspekcijā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Tālākizglītības programmas dalībniekiem par inspekcijas darbību, bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

4.11.2011.

Salaspils novada audžuģimenes apmeklējums

4.-5.11.2011.

Padziļinātā izpēte Elejas bērnu un ģimenes atbalsta centrā

6.11.2011.

Dalība topošo audžuģimeņu apmācību noslēguma pārbaudījumā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

1.11.2011.

Seminārs ārpusģimenes aprūpes iestāžu audzēkņiem un darbiniekiem „Draudzīga māja”

1.11.2011.

Dalība mediācijas apmācībās

2.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sūnu pamatskolā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

31.10.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju par pārbaudes rezultātiem Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē

1.11.2011.

Dalība mediācijas apmācībā Rīgā

1.11.2011.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībā - praksē Līksnā

2.11.2011.

Dalība bāriņtiesu priekšsēdētāju seminārā Rēzeknē

3.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu novada Stacijas pamatskolā

3.11.2011.

Aglonas novada audžuģimeņu apmeklējums

4.11.2011.

Audžuģimeņu apsekošana Aglonā

4.11.2011.

Organizēta tikšanās ar Balvu novada Kubulu bāriņtiesas locekli

5.11.2011.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībā Daugavpilī

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

1.11.2011.

Audžuģimeņu apmeklējums

2.11.2011.

Tikšanās ar nodibinājuma „Valdardze” darbiniekiem par krīzes centra rekomendāciju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

2.11.2011.

Valmieras audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

4.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vidzemes jaunatnes futbola centrā „Staicele”

4.11.2011.

Radošā darbnīca Vidzemes jaunatnes futbola centrā „Staicele” uzņemtajiem bērniem par konfliktsituāciju risināšanu

4.11.2011.

Alūksnes novada audžuģimeņu apmeklējums

5.11.2011.

Dalība audžuģimeņu apmācībās Valmierā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

31.10.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas speciālajā internātpamatskolā

1.11.2011.

Tikšanās ar Pāvilostas vidusskolas pedagogiem par bērnu tiesību/ pienākumu jautājumiem

2.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kuldīgas alternatīvajā sākumskolā

4.11.2011.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Rucavas novada bāriņtiesā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 07.07.2020