Darba plāni nedēļai

04.11.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 7. novembra līdz 11. novembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

7.11.2011.

Tikšanās ar VSAC „Latgale” vadītāju, VSAC „Latgales” filiāles „Kalkūni” vadītāju un pārstāvi no Labklājības ministrijas

7.11.2011.

Rīgas audžuģimeņu apsekošana

8.11.2011.

Konsultāciju diena Aizkraukles novadā

8.11.2011.

Dalība Nodibinājuma „Centrs Dardedze” rīkotajā projektā „Māja bez vardarbības ikvienam bērnam”

8.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ulbrokas vidusskolā

8.-10.11.2011.

Padziļinātā izpēte VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja”

9.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis”

9.11.2011.

Dalība inspekcijas organizētajā sanāksmē par kustības „Draudzīgā skola” aktualitātēm

9.11.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Krustpils novada bāriņtiesā

9.11.2011.

Salaspils audžuģimeņu apsekošana

10.11.2011.

Mediācijas apmācība

10.11.2011.

Dalība saskaņošanas sanāksmē Labklājības ministrijā par likumprojektu „Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

11.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu pieskatīšanas centrā

11.11.2011.

Rīgas audžuģimeņu apsekošana

11.11.2011.

Ikgadējais seminārs bāriņtiesu priekšsēdētājiem Daugavpilī

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

8.11.2011.

Tikšanās ar Dagdas bāriņtiesu un Dagdas novada audžuģimenēm

9.11.2011.

Mediācijas seminārs Krāslavas izglītības iestāžu skolēniem

10.11.2011.

Dalība mediācijas apmācībās

11.11.2011.

Dalība seminārā bāriņtiesām Daugavpils novada domē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

7.11.2011.

Kustības „Draudzīga māja” pieredzes apmaiņas seminārs

8.11.2011.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ludzas novada bērnu namā – patversmē „Ābelīte”

8.11.2011.

Tikšanās ar Dagdas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

8.11.2011.

Dagdas audžuģimeņu apsekošana

9.11.2011.

Audžuģimeņu apsekošana Aglonas novada Aglonā

10.11.2011.

Dalība mediācijas apmācībā Rīgā

10.11.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Rēzeknē

11.11.2011.

Dalība Bāriņtiesu priekšsēdētāju seminārā Daugavpilī

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

9.11.2011.

Tikšanās ar Rūjienas novada pašvaldības Sociālā dienesta un bāriņtiesas speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi sociālajos dienestos teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

9.11.2011.

Tikšanās ar Valkas novada pašvaldības Sociālā dienesta un bāriņtiesas speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi sociālajos dienestos teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

8.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Nīkrāces pamatskolā

8.11.2011.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Vaiņodes novada bāriņtiesā

8.11.2011.

Tikšanās ar Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju un locekļiem

9.11.2011.

Konsultāciju diena Alsungas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020