Darba plāni nedēļai

17.11.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 21. novembra līdz 25. novembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

21.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas centra sākumskolā

21.11.2011.

Tikšanās ar NVO „Providus” pārstāvi par Latvijas – Šveices projektu „Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai”

21.11.2011.

Rīgas audžuģimeņu apmeklējums

22.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolā

22.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ādažu vidusskolā

22.11.2011.

Dalība seminārā Rīgas interešu izglītības un sporta skolu vadītāju seminārā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā

22.11.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Apes novada Apes un Trapenes bāriņtiesā

22.11.2011.

Tukuma novada audžuģimeņu apmeklējums

23.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Baldone”

23.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Ilga”

23.11.2011.

Starpinstitucionālā tikšanās RD Sociālajā dienestā

23.11.2011.

Dalība starpinstitucionālajā sanāksmē Rīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālajā centrā „Pļavnieki”

24.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Angļu ģimnāzijā

24.11.2011.

Radošās darbnīcas Tukuma 1. pamatskolā

24.11.2011.

Dalība Nodibinājuma centra „Dardedze” organizētajā konferencēVardarbībā cietis bērns un kriminālprocess”

24.11.2011.

Radošā darbnīca Jūrmalas sociālajiem pedagogiem „Iecietības veicināšana izglītības iestādē”

25.11.2011.

Dalība Rīgas audžuģimeņu atbalsta grupā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

22.11.2011.

Radošās darbnīcas Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas audzēkņiem

22.11.2011.

Tikšanās ar Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas bērnu nodaļas vadītāju

23.11.2011.

Konsultāciju diena Daugavpils novada Višķu pagastā

25.11.2011.

Tikšanās ar BSRC „Mūsmājas” darbiniekiem par padziļinātās pārbaudes rezultātiem

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

21.11.2011.

Dalība Madonas novada izglītības iestāžu direktoru seminārā

23.11.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Adamovas speciālajā internātpamatskolā

23.11.2011.

Daugavpils novada Višķu audžuģimeņu apmeklējums

Nedēļas laikā

Tikšanās ar Valsts policijas Latgales reģiona Rēzeknes iecirkņa priekšnieku par nepilngadīgo bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu kriminālprocesā/ administratīvajā procesā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

24.11.2011.

Konsultāciju diena Salacgrīvas novadā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

21.11.2011.

Profesionālās izaugsmes seminārs ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem un bērniem kustības „Draudzīgas mājas” ietvaros

24.11.2011.

Dalība Nodibinājuma centra „Dardedze” organizētajā konferencēVardarbībā cietis bērns un kriminālprocess”

25.11.2011.

Tikšanās ar Talsu novada speciālistiem, kuri veic preventīvo darbu un risina vardarbības gadījumus pret bērnu un citus ar bērnu problēmām saistītus gadījumus

25.11.2011.

Tikšanās ar Talsu novada pašvaldības institūcijām bāriņtiesas darbības jautājumos

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020