Darba plāni nedēļai

01.12.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 5. decembra līdz 9. decembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

5.12.2011.

Tikšanās projekta EGCC ietvaros ar L. Loofu un E. Bekeru-Rodu

5.12.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Salas novada bāriņtiesā

6.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā

6.12.2011.

Tikšanās ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvjiem un Rīgas sociālā dienesta pārstāvjiem par gadījuma risināšanu

6.-8.12.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi”

7.12.2011.

Seminārs pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem

7.12.2011.

Tikšanās ar Rīgas 66. speciālās vidusskolas pārstāvjiem

7.12.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Valkas novada bāriņtiesā

7.12.2011.

Rīgas audžuģimeņu apsekošana

8.12.2011.

Seminārs kustības „Draudzīga māja” dalībniekiem

8.12.2011.

Diskusija bāriņtiesu priekšsēdētājiem par mantisko jautājumu risināšanu

9.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pērses pamatskolā

9.12.2011.

Ikšķiles novada audžuģimeņu apsekošana

10.12.2011.

Dalība audžuģimeņu Ziemassvētku pasākumā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

6.12.2011.

Dalība Ilūkstes novada direktora vietnieku seminārā par mobingu skolā

6.12.2011.

Tikšanās ar Līvānu novada bāriņtiesu, sociālo dienestu un Riebiņu novada bāriņtiesu par gadījuma vadīšanu

7.12.2011.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raudas speciālajā internātpamatskolā

9.12.2011.

Radošās darbnīcas Daugavpils Vienības pamatskolas skolēniem

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

6.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Istras vidusskolā

6.12.2011.

Radošā darbnīca skolēniem Istras vidusskolā

6.12.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes bērnu patversmes vadītāja pienākumu vietas izpildītāju

9.12.2011.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Sociālās pārvaldes vadītāju par komisijas darba rezultātiem Rēzeknes pilsētas bērnu patversmes jautājumā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

6.12.2011.

Radošā darbnīca Strenču vidusskolas 6. klases skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem

6.12.2011.

Radošā darbnīca Strenču vidusskolas 7. klases skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem

6.12.2011.

Tikšanās ar Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

6.12.2011.

Alūksnes novada audžuģimeņu apmeklējums

7.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sikšņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā

8.12.2011.

Burtnieku novada audžuģimeņu apmeklējums

10.12.2011.

Gulbenes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

6.12.2011.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Dundagas novada bāriņtiesā

6.12.2011.

Tikšanās ar Dundagas novada bāriņtiesu audžuģimeņu jautājumos. Audžuģimeņu apsekošana

6.-8.12.2011.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi”

8.12.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Liepājā

9.12.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Ventspilī

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.07.2020