Darba plāni nedēļai

29.12.2006Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 2. janvāra līdz 5. janvārim, 2007

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

02.01.2007.

Pārrunas Rīgas 41.vidusskolā

 

03.01.2007.

Tikšanās ar Rīgas Universālās vidusskolas sociālo pedagogu

 

04.01.2007.

 

Pārrunas starp bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm, Rīgas domes Labklājības departamentu un sociālo pakalpojumu pārvaldes speciālistiem par HIV (+) bērnu aprūpi

 

05.01.2007.

Pārrunas ar Rīgas 69.vidusskolas vecākiem

 

 

RĒZEKNE

 

02.01.2007.

Tikšanās ar Dekšāru bāriņtiesas locekļiem par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā; Dekšāru audžuģimeņu apsekošana

 

02.01.2007.

Viļānu pilsētas un rajona audžuģimeņu apsekošana

 

04.01.2007.

Tikšanās-seminārs ar Ludzas ģimnāzijas pedagogiem par bērnu tiesību ievērošanu izglītības iestādē, par pedagogu tiesībām un pienākumiem, sadarbības veidiem ar vecākiem; audžuģimeņu apsekošana

 

 

KULDĪGA

 

05.01.2007.

Tikšanās ar Kuldīgas pašvaldības aģentūras „Kuldīgas sociālais dienests” darbiniekiem

 

 

GULBENE

 

03.01.2007.

Tikšanās ar Balvu rajona „Vaduguns” žurnālisti par situāciju Rekavas vidusskolā par konfliktsituāciju ar skolēnu aizbildni

 

 

LIEPĀJA

 

04.01.2007.

 

Piedalīšanās Gulbenes rajona Bērzu pamatskolas pedagoģiskās padomes sēdē par bērnu tiesību jautājumiem

 

 

VALMIERA

 

03.01.2007.

Reids sadarbībā ar pašvaldības policiju Valmieras datorspēļu zālēs

 

 

LIEPĀJA

 

03.01.2007.

Tikšanās ar darba grupu, kas strādā pie nolikuma izveides kā Liepājas pašvaldībā strādās, veiks profilaktisko un koriģējošo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, dalīšanās pieredzē ar Saldus probācijas dienestu

 

 

DAUGAVPILS

 

03.01.2007.

Daugavpils audžuģimeņu apsekošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.06.2020