Darba plāni nedēļai

09.12.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 12. decembra līdz 16. decembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

12.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 162. pirmsskolas izglītības iestādē

12.12.2011.

Tikšanās ar Rīgas 66. speciālās vidusskolas pārstāvjiem

12.12.2011.

Dalība sanāksmē Labklājības ministrijā par pārbaudes rezultātiem un rekomendācijām VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”

13.12.2011.

Tikšanās ar Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas administrāciju, atbalsta personālu un bērna vecākiem, dalība 3. klases vecāku sapulcē

13.12.2011.

Tikšanās krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Mīlgrāvis” par konkrēta gadījuma risināšanu

13.12.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Preiļu novada bāriņtiesā

13.12.2011.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā

14.12.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

15.12.2011.

Tikšanās ar VSAC „Kurzeme” vadību un filiāles „Liepāja” administrāciju par padziļinātās izpētes rezultātiem

15.12.2011.

Dalība tiesas sēdē Administratīvās tiesas Jelgavas tiesas namā

15.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 28. vidusskolā

15.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Iļģuciema vidusskolā

15.12.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Gulbenes novada Gulbenes pilsētas bāriņtiesā

16.12.2011.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

13.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Maltas speciālajā internātpamatskolā

14.12.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

16.12.2011.

Dalība apmācību seminārā par darbu ar bērniem sēru periodā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

13.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Makašānu amatu vidusskolā

14.12.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

17.12.2011.

Dalība audžuģimeņu Ziemassvētku pasākumā Aglonā

Nedēļas laikā

Tikšanās ar Valsts policijas Rēzeknes nodaļas priekšnieku par sadarbības jautājumiem, par bērnu interešu nodrošināšanu pašvaldībā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

13.12.2011.

Iepazīšanās ar Valmieras rajona tiesas lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu 3 bērniem materiāliem

13.12.2011.

Mazsalacas novada audžuģimeņu apmeklējums

14.12.2011.

Valmieras rajona tiesas sēde lietā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu 3 bērniem

15.12.2011.

Audžuģimeņu seminārs Alūksnē

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

12.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas speciālajā internātpamatskolā

12.12.2011.

Dalība Kandavas atbalsta grupā audžuģimenēm

13.12.2011.

Konsultāciju diena Pāvilostā

14.12.2011.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 14.07.2020