Darba plāni nedēļai

22.12.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. decembra līdz 30. decembrim, 2011.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

27.12.2011.

Dalība Rīgas bāriņtiesas sēdē ģimenes lietā

27.12.2011.

Dalība Rīgas bāriņtiesas sēdē par rīcībnespējīgas personas tiesību aizsardzību

28.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu struktūrvienībā „Ilga”

28.12.2011.

Tikšanās ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem un Valsts policijas pārstāvjiem

28.12.2011.

Ogres novada audžuģimeņu apsekošana

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

27.12.2011.

Audžuģimeņu apsekošana Ilūkstes novadā

27.12.2011.

Konsultāciju diena Aknīstes novadā

28.12.2011.

Skrudalienas pagasta aizbildņu ģimenes apmeklēšana

29.12.2011.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils pilsētas SLP bērnu namā – patversmē „Priedīte”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

27.12.2011.

Ilūkstes novada audžuģimeņu apsekošana

28.12.2011.

Tikšanās ar bērnu un jauniešu sociālās aprūpes un atbalsta centra „Ozoli” vadītāju par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem un sniegtajām rekomendācijām

28.12.2011.

Tikšanās ar Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas priekšsēdētāju

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

27.12.2011.

Raunas novada audžuģimeņu apmeklējums

28.12.2011.

Konsultāciju diena Līgatnes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

27.12.2011.

Tikšanās ar Rudbāržu intrenātpamatskolas – rehabilitācijas centra administrāciju un atbalsta personālu par iekšējās kārtības noteikumu papildinājumiem

27.12.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizputes novada Kalvenes bāriņtiesā

27.12.2011.

Audžuģimeņu apsekošana

28.12.2011.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Liepāja”

29.12.2011.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Grobiņas novada bāriņtiesā

29.12.2011.

Audžuģimeņu apsekošana

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 21.02.2020