Darba plāni nedēļai

29.12.2011Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 2. janvāra līdz 6. janvārim, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

3.01.2012.

Rīgas audžuģimeņu apmeklējums

4.01.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

5.01.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ilga”

5.01.2012.

Starpinstitucionālā tikšanās par problēmsituāciju Iļģuciema vidusskolā

6.01.2012.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

6.01.2012.

Tikšanās ar ekspertiem par dalību padziļinātajās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēs bērnu sociālās aprūpes centros

6.01.2012.

Divu  audžuģimeņu apmeklējums

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

3.01.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā

4.01.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

2.01.2012.

Rēzeknes novada audžuģimeņu apmeklējums

3.01.2012.

Tikšanās ar bērnu un jauniešu sociālās aprūpes un atbalsta centra „Ozoli” vadītāju par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem un sniegtajām rekomendācijām

4.01.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

3.01.2012.

Tikšanās ar Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

4.01.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

5.01.2012.

Valmieras rajona tiesas sēde lietā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu 3 bērniem

6.01.2012.

Tikšanās ar Valmieras pilsētas Izglītības pārvaldes un Valmieras pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem

6.01.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

3.01.2012.

Liepājas audžuģimeņu apsekošana

4.01.2012.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

6.01.2012.

Tikšanās ar Pāvilostas novada Sociālo dienestu par konkrētu gadījumu

6.01.2012.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Pāvilostas novadā

6.01.2012.

Liepājas audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.10.2020