Darba plāni nedēļai

20.01.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 23. janvāra līdz 27. janvārim, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

23.01.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zemgales vidusskolā

24.01.2012.

Konsultatīvā diena Bauskas novada bāriņtiesā

24.01.2012.

Lielvārdes novada Lielvārdes audžuģimeņu apmeklējums

24.-26.01.2012.

Padziļināta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Teika”

25.01.2012.

Dalība padziļinātajā bērnu tiesību ievērošanas pārbaudē VSAC „Rīga” filiālē „Teika” sadarbībā ar pieaicinātajiem ekspertiem

25.01.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Erudīts”

26.01.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aglonas novada bāriņtiesā

26.01.2012.

Rīgas audžuģimeņu apmeklējums

27.01.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ziemeļi”

28.01.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā, Rīgā, Deglava ielā 26 b

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

23.01.2012.

Atkārtota tikšanās ar Ilūkstes bāriņtiesu par gadījuma risināšanu

24.01.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

24.-26.01.2012.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Teika”

25.01.2012.

Tikšanās ar Ludzas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

27.01.2012.

Dalība mediācijas apmācībās LPPC Valentia

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

25.01.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SIA „Bērnu Oāze” struktūrvienībā „Mākoņkalns”

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

23.01.2012.

Tikšanās ar Valmieras Pārgaujas sākumskolas administrāciju par konkrēta gadījuma risināšanu sadarbībā ar bērna vecākiem

24.01.2012.

Kovīzija bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem Valmieras reģionā

25.01.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”

25.01.2012.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

26.01.2012.

Alūksnes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

27.01.2012.

Audžuģimenes apsekošana

27.01.2012.

Audžuģimenes apmeklējums

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

23.01.2012.

Radošās darbnīcas Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 7. klases bērniem par konfliktsituāciju risināšanu

24.01.2012.

Konsultāciju diena Nīcas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

24.01.2012.

Tikšanās Valsts policijā ar bāriņtiesu un policijas speciālistiem

25.01.2012.

Tikšanās ar Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāles vadību par veiktās padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem un sagatavotajām rekomendācijām

25.01.2012.

Tikšanās Talsu novadā ar bāriņtiesas, krīzes centra speciālistiem un audžuģimenēm

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 25.02.2020