Darba plāni nedēļai

05.01.2007Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 8. janvāra līdz 12. janvārim, 2007

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

08.01.2007.

Personas lietu un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 1.internātpamatskolā

 

09.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 6.vidusskolā

 

10.01.2007.

 

Personas lietu un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā „Apīte”

 

11.01.2007.

Tikšanās ar Dobeles bāriņtiesu

 

12.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zemītes pamatskolā

 

 

RĒZEKNE

 

08.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krustpils pamatskolā un Jēkabpils mūzikas skolā sadarbībā ar galveno inspektori Daugavpilī

 

09.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un personas lietu pārbaude Ezersalas speciālajā internātpamatskolā

 

10.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

 

11.01.2007.

Tikšanās ar Griškānu bāriņtiesas priekšsēdētāju, tiesas locekļiem un sociālajiem darbiniekiem par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā

 

11.01.2007.

Tikšanās ar Kārsavas bāriņtiesas priekšsēdētāju un tiesas locekļiem par bērnu tiesību ievērošanu pašvaldībā; sadarbībā ar konsultantu audžuģimeņu apsekošana

 

 

KULDĪGA

 

10.01.2007.

Seminārs Talsu rajona izglītības iestāžu direktoriem

 

12.01.2007.

Seminārs Talsu rajona izglītības iestāžu direktoriem

 

12.01.2007.

Tikšanās Rudbāžu pagasta padomē ar pagasttiesas un pašvaldības darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošināšanas jautājumiem

 

 

GULBENE

 

10.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude SKII „Strautiņi”

 

12.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Madonas rajona Praulienas pamatskolā

 

12.01.2007.

Tikšanās ar Praulienas bāriņtiesas priekšsēdētāju, sociālo darbinieku un pagasta padomes priekšsēdētāju

 

 

LIEPĀJA

 

10.01.2007.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 15.vidusskolā

 

VALMIERA

 

08.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude audžuģimenē Valmieras rajona Zilākalna pagastā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Ārpusģimenes aprūpes departamenta audžuģimeņu konsultantu

 

09.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras rajona Lodes pagasta sākumskolā

 

12.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras pašvaldības diennakts pirmsskolas izglītības iestādē „Bitīte”

 

 

DAUGAVPILS

 

08.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krustpils pamatskolā un A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā sadarbībā ar valsts bērnu tiesību aizsardzības galveno inspektori Rēzeknē

 

10.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils 4.speciālajā pamatskolā

 

12.01.2007.

Audžuģimeņu apsekošana Daugavpils rajona Demenes pagastā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultanti I.Upi; tikšanās ar Demenes pagasta padomes priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā

 

12.01.2007.

Audžuģimeņu apsekošana Daugavpils rajona Medumu pagastā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas audžuģimeņu un aizbildņu nodaļas konsultantu; tikšanās ar Medumu pagasta padomes priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020