Darba plāni nedēļai

09.02.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 13. februāra līdz 17. februārim, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

14.02.2012.

Tikšanās ar Rīgas Pārdaugavas pamatskolas 7 klases skolēniem par inspekcijas darbību

14.02.2012.

Dalība IeM IC darba grupā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveidi

15.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestādē

15.02.2012.

Tikšanās Labklājības ministrijā ar probācijas dienesta pārstāvjiem par probācijas programmu izpildi sociālās rehabilitācijas centrā „Saulrīti”

16.01.2012.

Administratīvās lietas izskatīšana

16.02.2012.

Tikšanās Labklājības ministrijā ar Eiropas Padomes ekspertu grupu

16.02.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ķeguma novada bāriņtiesā

17.02.2012.

Bērnu tiesību un personas lietu ievērošanas pārbaude Raiņa vārdā nosauktajā bērnu namā

17.02.2012.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā kā sevišķajam aizbildnim

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

14.02.2012.

Tikšanās ar Daugavpils Valsts tehnikuma direktori un skolotāju par konkrētu gadījumu

15.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bāreņu namā „Līkumi”

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

14.02.2012.

Tikšanās ar Kārsavas pašvaldības bāriņtiesu un sociālo dienestu par konkrēta gadījuma risināšanu

15.02.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā

16.02.2012.

Tikšanās ar Maltas 1. vidusskolas administrāciju konkrēta gadījuma risināšanā

16.02.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesu un sociālās pārvaldes darbiniekiem par konkrēta gadījuma risināšanu

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

13.02.2012.

Jaunpiebalgas novada audžuģimenes apmeklējums

15.02.2012.

Radošā darbnīca par konfliktsituāciju risināšanu Lejasciema vidusskolas 12. klases skolēniem, klases audzinātājai un direktorei, pielietojot mediācijas metodes principus

15.02.2012.

Valmieras audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

16.02.2012.

Valmieras rajona tiesas sēde lietā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu bērnam

16.02.2012.

Malienas audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

14.02.2012.

Konsultāciju diena Saldus novada iedzīvotājiem un speciālistiem

15.02.2012.

Dalība Liepājas izglītības iestādes sociālo pedagogu seminārā par darbu ar neattaisnotajiem kavētājiem un aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā

15.02.2012.

Tikšanās ar Nīcas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

16.02.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalstu grupā Kandavas novada Vānē

17.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kapsēdes pamatskolā

17.02.2012.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Priekules novada bāriņtiesā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.02.2020