Darba plāni nedēļai

16.02.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 20. februāra līdz 24. februārim, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

20.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ozolnieku pirmskolas izglītības iestādē „Zīlīte”

21.02.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.-23.02.2012.

Padziļināta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Pļavnieki”

21.-23.02.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rīgas bāriņtiesā

22.02.2012.

Dalība padziļinātajā bērnu tiesību ievērošanas pārbaudē sadarbībā ar ekspertiem

23.02.2012.

Tikšanās dienas centrā „Bērni – mūsu nākotne”

23.01.2012.

Dalība Administratīvajā apgabaltiesā

24.02.2012.

Rīgas audžuģimeņu apmeklējums

24.02.2012.

Tikšanās Salaspils novada bāriņtiesā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

21.02.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Medumu speciālajā internātpamatskolā

22.02.2012.

Konsultāciju diena Jēkabpils novada un Krustpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

22.02.2012.

Audžuģimenes apsekošana Viesītes novada Viesītē

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

21.02.2012.

Tikšanās ar Maltas 1. vidusskolas administrāciju par konkrēta gadījuma risināšanu

21.02.2012.

Tikšanās ar Maltas sociālā dienesta darbinieku par konkrēta gadījuma risināšanu

21.02.2012.

Dalība Daugavpils novada Līksnas audžuģimeņu pašpalīdzības grupā

22.02.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesu par konkrēta gadījumu risināšanu

22.02.2012.

Konsultāciju diena Jēkabpils novada un Krustpils novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

22.02.2012.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

23.02.2012.

Audžuģimenes apmeklējums

24.02.2012.

Dalība konsultāciju dienā Beverīnas novadā

25.02.2012.

Gulbenes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

21.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sātiņu pamatskolā

21.-23.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas padziļinātā pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Pļavnieki”

22.02.2012.

Tikšanās ar Liepājas Raiņa 6. vidusskolas sociālo pedagoģi

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.02.2020