Darba plāni nedēļai

12.01.2007Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 15. janvāra līdz 19. janvārim, 2007

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

15.01.2007.

Tikšanās ar Jūrmalas sākumskolas „Taurenītis” direktori; tikšanās ar Rīgas 41.vidusskolas administrāciju un vecākiem

 

18.01.2007.

Personas lietu un bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaismas speciālajā internātpamatskolā; tikšanās ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi un sociālās aprūpes centru „Pļavnieki” par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu HIV(+) bērniem

 

 

RĒZEKNE

 

16.01.2007.

Datorsalonu apsekošana Rēzeknē

 

17.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils pilsētas bērnu namā - patversmē „Priedīte” sadarbībā ar Daugavpils inspektoru

 

19.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aglonas katoļu ģimnāzijā

 

 

KULDĪGA

 

16.01.2007.

Tikšanās ar bērnu un ģimenes atbalsta centra „Kurzemes talanti” darbiniekiem Kurmāles pagastā par bērna tiesību nodrošināšanas jautājumiem

 

17.01.2007.

Reids pa datorspēļu zālēm Kuldīgā

 

18.01.2007.

Tikšanās ar fizisku personu Usmas pagastā, pamatojoties uz fiziskas personas sniegto informāciju; tikšanās ar Usmas pamatskolas skolēniem un pedagogiem pār bērna tiesībām, pienākumiem, vienaudžu savstarpējām attiecībām un bērnu drošības jautājumiem

 

19.01.2007.

Tikšanās ar Īvandes sākumskolas audzēkņu vecākiem un pedagogiem pār bērna un vecāku tiesībām, pienākumiem; vienaudžu savstarpējām attiecībām un bērnu drošības jautājumiem; filmas „Bars” noskatīšanās

 

 

GULBENE

 

16.01.2007.

Apmeklētāju pieņemšana Balvos

 

17.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Baltinavas speciālajā kristīgajā internātpamatskolā

 

18.01.2007.

Seminārs Gulbenes rajona sociālajiem darbiniekiem; tikšanās ar Gulbenes mākslas skolas pedagogiem par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem

 

 

LIEPĀJA

 

15.01.2007.

 

Piedalīšanās Liepājas 11.vidusskolas atbalsta grupas darbā, kuras ietvaros notiks skolēnu un viņa vecāku tikšanās, lai risinātu jautājumu par skolas sadarbību ar vecākiem

 

16.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 1.ģimnāzijā

 

17.01.2007.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem un darba grupu (kas strādā pie nolikuma izveides kā Liepājas pašvaldībā strādās, veiks profilaktisko un koriģējošo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem) par sociālpedagoģiskās korekcijas programmas iedzīvināšanu Liepājas pašvaldībā

 

 

VALMIERA

 

15.01.2007.

Tikšanās ar Palsmanes speciālās internātpamatskolas pedagogiem un darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības un ievērošanas jautājumos

 

17.01.2007.

Tikšanās-seminārs ar Zaubes pamatskolas pedagogiem, skolēniem un skolēnu vecākiem, piedaloties VBTAI psiholoģei

 

19.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras rajona Dikļu pamatskolā

 

 

DAUGAVPILS

 

17.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils 2.bērnu namā-patversmē „Priedīte” sadarbībā ar valsts bērna tiesību aizsardzības galveno inspektori Rēzeknes inspektoru

 

19.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Daugavpils 1.speciālajā pamatskolā

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020