Darba plāni nedēļai

23.02.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. februāra līdz 2. martam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

28.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ogres sākumskolā

28.02.2012.

Atzinuma sniegšana tiesas sēdē Administratīvās tiesas Jelgavas namā

28.02.2012.

Rīgas audžuģimeņu apmeklējums

28.02.2012.

Dalība IeM IC darba grupā NPAIS izstrādei

29.02.2012.

Sanāksme Valsts Izglītības satura centrā

29.02.2012.

Tikšanās ar VSAC „Rīga” un VSAC „Rīga” filiāles ”Baldone” pārstāvjiem

1.03.2012.

Tikšanās Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra filiālē „Ilga”

1.03.2012.

Rīgas audžuģimeņu apmeklējums

1.03.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesā

2.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Juglas vidusskolā

2.03.2012.

Tikšanās Labklājības ministrijā ar valsts sekretāra vietnieku par situāciju Rīgas 40. vidusskolā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

28.02.2012.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesu par konkrētas audžuģimenes gadījumu

29.02.2012.

Audžuģimenes apsekošana

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

28.02.2012.

Konsultāciju diena Ludzas novada iedzīvotājiem un speciālistiem

28.02.2012.

Tikšanās ar sūdzības iesniedzēju un Ludzas novada sociālo darbinieci ģimenēm ar bērniem par konkrētu situāciju, sadarbību ar sociālo dienestu, veiktajām darbībām un iespējamiem risinājumiem

29.02.2012.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

29.02.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

2.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Stirnienes pamatskolā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

28.02.2012.

Dalība Bāriņtiesu asociācijas sanāksmē

1.03.2012.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu apmeklējums Zosēnos

2.03.2012.

Beverīnas novada audžuģimeņu apmeklējums

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

27.02.2012.

Tikšanās ar Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas sociālo darbinieci par sadarbību ar krīžu centru

28.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zantes pamatskolā

29.02.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upesgrīvas speciālā internātpamatskolā

29.02.2012.

Metodiskā diena Aizputes novada bāriņtiesām

29.02.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums Kuldīgas novadā. Tikšanās ar Kuldīgas novada Kuldīgas pagastu bāriņtiesas priekšsēdētāju

2.03.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums Ventspils novadā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 26.02.2020