Darba plāni nedēļai

19.01.2007Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 22. janvāra līdz 26. janvārim, 2007

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

23.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Juglas internātpamatskolā

 

24.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bēnes mūzikas un mākslas skolā

 

25.01.2007.

Personas lietu un bērnu tiesību ievērošanās pārbaude BO SIA „Kalīte” Kaļvu ģimenes bērnu namā

 

 

KULDĪGA

 

23.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krīzes centrā ģimenēm ar bērniem „Paspārne”, Ventspilī

 

25.01.2007.

Seminārs sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konsultanti Kuldīgas rajona atsevišķu bāriņtiesu un pagasttiesu priekšsēdētājiem un sociālā darba speciālistiem, kuru pašvaldībās darbojas audžuģimenes, par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem, grozījumiem likumdošanā

 

26.01.2007.

Tikšanās ar Alsungas bērnu nama audzēkņiem un darbiniekiem par bērna tiesībām, pienākumiem, vienaudžu savstarpējām attiecībām un bērnu drošības jautājumiem; filmas „Bars” noskatīšanās

 

 

GULBENE

 

23.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Trapenes pamatskolā

 

23.01.2007.

Piedalīšanās Balvu rajona padomes sēdē – tikšanās ar Balvu rajona pašvaldību vadītājiem

 

24.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Tilžas internātpamatskolā

 

26.01.2007.

Tikšanās ar Alūksnes rajonu skolu direktoriem – diskusija par atbildīgo institūciju kompetenci bērnu tiesību ievērošanas jautājumos

 

 

LIEPĀJA

 

22.01.2007.

 

Tikšanās ar Liepājas 1.ģimnāzijas 7.,8.,9.klašu skolēniem un audzinātājiem par bērnu tiesībām un pienākumiem, filmas ”Bars” noskatīšanās, diskusija

 

23.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personu lietu pārbaude Lažas speciālajā internātpamatskolā

 

24.01.2007.

Tikšanās ar Saldus Bērnu un jauniešu centra metodiķi, Saldus rajona Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības speciālisti par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu Saldus pilsētā; sadarbībā ar Saldus pašvaldības policiju, reids pa Saldus pilsētas datorsaloniem un azartspēļu saloniem; tikšanās ar Liepājas bāriņtiesas priekšsēdētāju, Liepājas bērnu patversmes vadītāju, Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta daļas speciālistiem un Liepājas bērnu nama vadītāju par starpinstitūciju sadarbības jautājumiem bērnu

tiesību nodrošināšanā

 

25.01.2007.

Seminārs Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem par bērnu, pedagogu un vecāku tiesībām un pienākumiem

 

 

VALMIERA

 

24.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā „Zīles”; bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Bērnu atbalsta un attīstības centrā

 

26.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sērmūkšu pamatskolā, Skujenes pagastā, Cēsu rajonā

 

 

DAUGAVPILS

 

24.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē; iepazīšanās ar mātes un bērna atbalsta centra „Avotiņi” darbību un tikšanās ar centra darbiniekiem; audžuģimeņu apsekošana Daugavpils rajona Naujenes pagastā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas audžuģimeņu un aizbildņu konsultanti

 

26.01.2007.

Audžuģimeņu apsekošana Jēkabpils rajona Viesītes pilsētā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas audžuģimeņu un aizbildņu konsultanti; audžuģimeņu apsekošana Jēkabpils rajona Variešu pagastā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas audžuģimeņu un aizbildņu konsultanti; tikšanās ar Variešu pagasta padomes priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālo darbinieku par bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu pašvaldībā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 30.05.2020