Darba plāni nedēļai

16.03.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 19. marta līdz 23. martam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

19.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krimuldas vidusskolā

19.03.2012.

Dalība IeM Informācijas centra organizētajā apmācībās darbam ar nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmu

19.03.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Rīgā

20.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ogres sākumskolā

20.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kultūras vidusskolā

20.03.2012.

Dalība pārrunās ar bērnu vecākiem par bērnu savstarpējo vardarbību Strazdumuižas internātskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

21.03.2012.

Konsultāciju diena Inčukalna novadā

21.03.2012.

Seminārs ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem

21.03.2012.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā

22.03.2012.

Jelgavas novada audžuģimeņu apmeklējums

22.03.2012.

Dalība Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistu sanāksmē

23.03.2012.

Dalība inspekcijas un VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas” Torņakalnā organizētajā starpinstitucionālajā sanāksmē par bērnu ar smagām veselības problēmām aprūpi

23.03.2012.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Jaunpiebalgas pilsētas bāriņtiesā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

20.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rožupes pamatskolā

21.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

20.03.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Maltas speciālajā internātpamatskolā

20.03.2012.

Tikšanās ar Līvānu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

20.03.2012.

Audžuģimeņu apsekošana

21.03.2012.

Audžuģimeņu apsekošana

23.03.2012.

Kovīzija bērnu namu darbiniekiem

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

19.03.2012.

Tikšanās ar Valmieras pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” administrāciju un darbiniekiem par bērnu drošību, sadarbībā ar Valmieras pilsētas Izglītības pārvaldes speciālistiem

20.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaujienas speciālajā internātpamatskolā

21.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gulbīšu vidusskolā

22.03.2012.

Konsultāciju diena Alojas novadā

22.03.2012.

Dalība slēgtā tiesas sēdē

22.03.2012.

Apmācības zināšanu apguvei darbā ar bērniem

23.03.2012.

Dzīves apstākļu apsekošana ģimenē, sadarbībā ar Burtnieku novada Sociālā dienesta speciālistu

23.03.2012.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu apmeklējums

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

19.03.2012.

Tikšanās ar Liepājas J. Čakstes 10. vidusskolas administrāciju un vecāku padomes pārstāvi par konkrētu gadījumu

20.03.2012.

Administratīvā pārkāpuma protokola izskatīšana

20.03.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Kuldīgā

20.03.2012.

Tikšanās Liepājas pilsētas bāriņtiesā

21.03.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Zantes pamatskolā

22.03.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Liepājā

23.03.2012.

Audžuģimeņu apsekošana Aizputes novada Cīravas pagastā. Tikšanās ar Aizputes novada Cīravas bāriņtiesas jauno priekšsēdētāju

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.01.2021