Darba plāni nedēļai

02.02.2007Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 5. februāra līdz 9. februārim, 2007

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

05.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 51.vidusskolā

 

05.02.2007.

Piedalīšanās darba grupā par nolikuma apstiprināšanu atklātam projektu konkursam „Ģimenei pietuvinātas vides attīstīšana bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs

 

06.02.2007.

 Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ādažu vidusskolā

 

06.02.2007.

Tikšanās Rīgas domes Izglītības departamentā ar skolu sociālo pedagogu metodiķiem

 

07.02.2007

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas uzņēmējdarbības koledžā

 

07.02.2007.

Tikšanās ar 41.vidusskolas sociālajiem pedagogiem, psihologu un vecākiem

 

08.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pumpuru vidusskolā un pirmskolas izglītības iestādē „Namiņš”

 

 

KULDĪGA

 

06.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu namā „Selga”

 

09.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pelču pamatskolā un tikšanās ar skolas pedagogu kolektīvu un administrāciju

 

 

GULBENE

 

05.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rankas arodvidusskolā

 

06.02.2007

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Balvu ģimnāzijā

 

07.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Alūksnes rajona Mālupes pamatskolā

 

08.02.2007.

Piedalīšanās Alūksnes rajona bāriņtiesu priekšsēdētāju seminārā

 

 

 

LIEPĀJA

 

06.02.2007.

 

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas 8.vidusskolas filiālē

09.02.2007.

Tikšanās ar Saldus pilsētas domes izpilddirektoru par inspekcijas informatīvās dienas organizēšanu Saldus iedzīvotājiem; piedalīšanās Saldus vispārizglītojošo skolu informatīvajā pasākumā „Manā skolā dara tā”, kas notiks Jaunauces vidusskolā

 

 

VALMIERA

 

06.01.2007.

Piedalīšanās tikšanā ar Valmieras pagasta padomes iedzīvotājiem, padomes darbiniekiem kopā ar Bērnu un ģimenes lietu ministru A.Baštiku

 

07.02.2007.

Organizēta tikšanās ar Valmieras Viestura vidusskolas 6.klases skolēniem, diskusija par bērnu pienākumiem un tiesībām, kā arī videofilmas „Bars” noskatīšanās

 

09.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Launkalnes pamatskolas diennakts pirmsskolas izglītības grupā

 

 

DAUGAVPILS

 

06.02.2007.

 Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Medumu speciālajā internātpamatskolā

 

06.02.2007.

Tikšanās ar Medumu speciālās internātpamatskolas audzēkņiem un filmas „Bars” noskatīšanās

 

07.02.2007.

Audžuģimeņu apsekošana Daugavpils rajona Naujenes pagastā sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas konsultanti

 

09.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes mākslas vidusskolas dienesta viesnīcā
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 23.11.2020