Darba plāni nedēļai

12.04.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 16. aprīļa līdz 20. aprīlim, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

16.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pļaviņu novada ģimnāzijā

17.04.2012.

Dalība Valsts administrācijas skolas kursos

17.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

18.04.2012.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Rīga”

18.04.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

18.04.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

19.04.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iļģuciema cietumā

19.04.2012.

Dalība apmācībās „Bērnu tiesību aizsardzība”

19.04.2012.

Dalība Pašnovērtējuma apmācībās

19.04.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viesītes novada bāriņtiesā

20.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

20.04.2012.

Tikšanās Labklājības ministrijā par normatīvā regulējuma pilnveidošanu attiecībā uz bērnu līdz 2 gadu vecumam ārpusģimenes aprūpi

20. - 21.04.2012.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude sociālās aprūpes iestādē „Tērvete”

22.04.2012.

Dalība audžuģimeņu apmācībās, Rīga, Vīlandes ielā 7

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

16.04.2012.

Dalība bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācībās

17.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

17.04.2012.

Tikšanās ar Daugavpils novada audžuģimeņu pašpalīdzības grupu

18.04.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bāreņu namā „Līkumi”

20.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

17.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

17.04.2012.

Tikšanās ar psiholoģi, analizējot konkrētus audžuģimeņu jautājumus

18.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude SIA „Bērnu Oāze” Lauderu struktūrvienībā

18.04.2012.

Rēzeknes pilsētas audžuģimeņu apmeklējums

20.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

17.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

18.04.2012.

Tikšanās ar Nodibinājuma „Valdardze” darbiniekiem par krīzes centra rekomendāciju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

18.04.2012.

Tikšanās ar Lejasciema vidusskolas 12. klases skolēniem, klases audzinātāju un direktori

18.04.2012.

Dalība MK Nr. 729 noteikumu „Apmācība par speciālu zināšanu apgūšanu darbā ar bērniem” mācībās

19.04.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”

19.04.2012.

Alūksnes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

21. – 22.04.2012.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās Valmierā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

17.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

18.04.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

18.04.2012.

Konsultāciju diena Skrundas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

19.04.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iļģuciema cietumā

19.04.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ventspils novada bāriņtiesā

19.04.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums Ventspils pilsētā

19.04.2012.

Tikšanās ar Ventspils novada bāriņtiesas priekšsēdētāju audžuģimeņu jautājumos

20.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.09.2019