Darba plāni nedēļai

19.04.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 23. aprīļa līdz 28. aprīlim, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

23.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestādē

24.04.2012.

Tikšanās ar valsts sociālās aprūpes centru un to filiāļu vadītājiem un Labklājības ministrijas pārstāvi par darba pilnveidošanu, nodrošinot kvalitatīvu sociālo pakalpojumu bērniem

24.04.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās – supervīzijā

24.04.2012.

Dalība Administratīvās komisijas sēdē

24.04.2012.

Tikšanās ar fizisku personu bāriņtiesas darbības jautājumā

25.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Iecavas vidusskolā

25.04.2012.

Konsultāciju diena Stopiņu novadā

25.04.2012.

Dalība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas organizētā konferencē „Jauniešu sagatavošana patstāvīgai dzīvei un atbalsts pēc ārpusģimenes aprūpes”

25.04.2012.

Rīgas audžuģimeņu apmeklējums

26.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 19. vidusskolā

26.04.2012.

Tikšanās ar NVO „Providus” pārstāvjiem par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu un problēmām to piemērošanā

26.04.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļānu novada bāriņtiesā

27.04.2012.

Konference „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!” kustības „Draudzīga skola” un „Draudzīga māja” dalībniekiem

27.04.2012.

Dalība tiesas sēdē Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā

28.04.2012.

Dalība Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra Informācijas centra sanāksmē

28.04.2012.

Dalība audžuģimeņu apmācībās, Rīgā, Vīlandes ielā 7

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

24.04.2012.

Dalība bērnu tiesību aizsardzības speciālistu apmācībās

24.04.2012.

Dalība krīzes komandas supervīzijā

25.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils 15. vidusskolā

27.04.2012.

Konference „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!” kustības „Draudzīga skola” un „Draudzīga māja” dalībniekiem

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

24.04.2012.

Metodiskais darbs audžuģimeņu un bāriņtiesu jautājumos

26.04.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

27.04.2012.

Konference „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!” kustības „Draudzīga skola” un „Draudzīga māja” dalībniekiem

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

24.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepnas internātpamatskolā

25.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā – internātā

26.04.2012.

Audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

27.04.2012.

Konsultāciju diena Amatas novadā

28.04.2012.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās Valmierā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

24.04.2012.

Krīzes intervences komandas apmācības kurss

25.04.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rubas speciālajā internātpamatskolā

25.04.2012.

Tikšanās ar Aizputes novada Kalvenes bāriņtiesas priekšsēdētāju un sociālā dienesta sociālo darbinieci, lai risinātu konkrētu gadījumu

26.04.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ata Kronvlada Durbes vidusskolā

27.04.2012.

Konference „Esi drošs, atbildīgs un brīvs!” kustības „Draudzīga skola” un „Draudzīga māja” dalībniekiem

27.04.2012.

Dalība MK Nr. 729 noteikumu „Apmācība par speciālu zināšanu apgūšanu darbā ar bērniem” mācībās

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020