Darba plāni nedēļai

10.05.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 14. maija līdz 18. maijam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

14.05.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā

15.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā – patversmē „Dzeguzīte”

15.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 93. vidusskolā

15.05.2012.

Tikšanās ar Rīgas bāriņtiesu un Sociālo dienestu ģimenes lietā

16.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”

16.05.2012.

Dalība apmācībās „Bērnu tiesību aizsardzība”

16.05.2012.

Dalība Tieslietu ministrijas organizētajā sanāksmē par nepilngadīgo apcietināto pārvietošanu uz Cēsu audzināšanas iestādi nepilngadīgajiem

16.05.2012.

Tikšanās ar Stradiņa Universitātes 4. kursa studenti par bērnu tiesību jautājumiem

16.05.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

17.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Imanta”

17.05.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

17.05.2012.

Tikšanās ar Vecumnieku novada bāriņtiesu ģimenes lietā

17. – 18.05.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Liepājas pilsētas bāriņtiesā

18. – 19.05.2012.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko tiesību ievērošanas pārbaude Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā

19.05.2012.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

15.05.2012.

Tikšanās ar Daugavpils bāriņtiesu un LPPC Valentia psiholoģi par gadījuma risināšanu

16.05.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils pilsētas SLP Ģimenes atbalsta centrā - patversmē

17.05.2012.

Dalība Probācijas dienesta un Daugavpils 12. vidusskolas sadarbības projekta noslēguma pasākumā – seminārā „Mediācija skolā”

17.05.2012.

Dalība Krīzes komandas mācībās

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

14.05.2012.

Ciblas novada audžuģimenes apmeklējums

15.05.2012.

Konsultāciju diena Baltinavas novada Baltinavā

16.05.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju par audžuģimeņu jautājumiem

17.05.2012.

Dalība Krīzes komandas apmācībās

18.05.2012.

Konsultāciju diena Lubānas novada Lubānā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

15.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pusaudžu kolektīvā „Saulrīti”

15.05.2012.

Dalība mācībās atbilstoši MK Nr. 729 noteikumiem „Apmācība par speciālu zināšanu apgūšanu darbā ar bērniem”

17.05.2012.

Dalība Krīzes komandas mācībās

17.05.2012.

Tikšanās ar Cēsu novada audžuģimenēm un aizbildņiem

18. – 19.05.2012.

Padziļinātā bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā

19.05.2012.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās Valmierā

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

14.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Valsts tehnikumā

15.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Strazdes bērnu namā

15.05.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Kuldīgā

17.05.2012.

Dalība Krīzes komandas mācībās

17. – 18.05.2012.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Liepājas pilsētas bāriņtiesā

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.06.2020