Darba plāni nedēļai

17.05.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 21. maija līdz 25. maijam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

21.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Inčukalna pamatskolā

22.05.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Pļavnieki”

22.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 41. vidusskolā

22.05.2012.

Dalība Krīzes komandas mācībās

22.05.2012.

Dalība seminārā „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrāde un realizācija pašvaldībā”

23.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Laubere”

23.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavgrīvas vidusskolā

23.05.2012.

Tikšanās ar speciālistiem un ģimeni konkrēta gadījuma risināšanā

23.05.2012.

Ķeguma novada audžuģimeņu apmeklējums

24.05.2012.

Kovīzija bērnu namā „Sprīdītis”

24.05.2012.

Tikšanās ar Rīgas Sociālā dienesta darbiniekiem

24.05.2012.

Tikšanās ar Rīgas pašvaldības bērnu nama „Vita” darbiniekiem

24.05.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Līgatnes novada bāriņtiesā

25.05.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

26.05.2012.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

22.05.2012.

Konsultāciju diena Dagdas novadā

22.05.2012.

Tikšanās ar Dagdas novada Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju par aktuāliem jautājumiem

23.05.2012.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”

25.05.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

22.05.2012.

Dalība Krīzes komandas mācībās

22.05.2012.

Dalība Rēzeknes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes sanāksmē

23.05.2012.

Plānotā bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Tiskādu bērnu namā

24.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērzpils vidusskolas Krišjāņu filiālē

24.05.2012.

Riebiņu novada audžuģimeņu apsekošana

25.05.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

22.05.2012.

Dalība Krīzes komandas mācībās

25.05.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

26.05.2012.

Gulbenes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

21.05.2012.

Dalība seminārā „Pasaku terapija”

24.05.2012.

Audžuģimeņu apsekošana Latgales reģionā

24.05.2012.

Audžuģimeņu apsekošana Latgales reģionā.

25.05.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.06.2020