Darba plāni nedēļai

24.05.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 28. maija līdz 1. jūnijam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

28.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Inčukalna pamatskolā

28.05.2012.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem Rīgas bāriņtiesā

29.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 129. pirmsskolas izglītības iestādē „Cielaviņa”

29.05.2012.

Konsultāciju diena Carnikavā

29.05.2012.

Tikšanās Administratīvās rajona tiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem

29.05.2012.

Tikšanās ar privātpersonu konkrēta gadījuma risināšanā

30.05.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ķekavas vidusskolā

30.05.2012.

Tikšanās nodibinājumā „Centrs Dardedze”

30.05.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

31.05.2012.

Dalība seminārā „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrāde un realizācija pašvaldībā”

31.05.2012.

Dalība Rīgas bāriņtiesas sēdē

31.05.2012.

Atkārtota bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lubānas novada bāriņtiesā

1.06.2012.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē

1.06.2012.

Dalība bāriņtiesu darbinieku asociācijas konferencē Balvos

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

29.05.2012.

Tikšanās ar Daugavpils domes Jaunatnes departamenta pārstāvjiem par vasaras nometnēm, jauniešu nodarbinātību un jauniešu projektu realizāciju

30.05.2012.

Tikšanās ar Ilūkstes novada speciālistiem par vasaras nometnēm un bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējām pašvaldībā

1.06.2012.

Dalība Bērnu aizsardzības dienas pasākumos Daugavpils pilsētā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

28.05.2012.

Ludzas novada audžuģimenes apsekošana

28.05.2012.

Tikšanās ar Ludzas novada bāriņtiesas locekļiem un psiholoģi par audžuģimenes lietu

29.05.2012.

Tikšanās ar Varakļānu novada pašvaldības vadību, bāriņtiesu un sociālo dienestu sakarā ar sūdzību

1.06.2012.

Atvērto durvju diena inspekcijā Rēzeknē

2.06.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Jēkabpilī

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

28.05.2012.

Konsultāciju diena Apes novadā

29.05.2012.

Tikšanās par padziļinātās pārbaudes rezultātiem Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā sadarbībā ar Smiltenes novada bāriņtiesas, Sociālā dienesta speciālistiem un Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra administrāciju

30.05.2012.

Vidzemes reģiona audžuģimeņu seminārs Smiltenē

31.05.2012.

Alūksnes novada atbalsta grupas apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

28.05.2012.

Kovīzijas nodarbības Liepājas internātpamatskolas pedagogiem

28.05.2012.

Radošās darbnīcas Liepājas internātpamatskolas 6. klases bērniem

29.05.2012.

Konsultāciju diena Kuldīgas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

30.05.2012.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Liepāja”

1.06.2012.

„Atvērto durvju diena” inspekcijas telpās Liepājā un „Karstā telefona” akcija

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.06.2020