Darba plāni nedēļai

14.06.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 18. jūnija līdz 22. jūnijam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

18.06.2012.

Dalība Administratīvajā tiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

18.06.2012.

Metodiskā diena Cēsu novada bāriņtiesā

19.06.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas novada Elejas bērnu namā

20.06.2012.

Pārbaude sociālās aprūpes centrā „Rūja”

20.06.2012.

Starpinstitucionāla tikšanās par Rīgas Kristīgās vidusskolas lietu

20.06.2012.

Diskusija Rīgas bāriņtiesā par biedrību tiesībām pārstāvēt rīcību nespējīgu personu

21.06.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā SIA „Bērnu Oāze”

21.06.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ogres novada Ogresgala bāriņtiesā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

20.06.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude diennakts bērnu nometnē „Stropi”

22.06.2012.

Tikšanās ar Raudas speciālās pamatskolas administrāciju par padziļinātās pārbaudes rezultātiem

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

19.06.2012.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ludzas novada bērnu namā - patversmē „Ābelīte”

19.06.2012.

Tikšanās ar Riebiņu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju par audžuģimeņu jautājumiem Rēzeknē

20.06.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes Poļu vidusskolas organizētajā vasaras nometnē

21.06.2012.

Bērnu rotaļlaukumu apsekošana Rēzeknē

22.06.2012.

Riebiņu novada audžuģimeņu apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

19.06.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils krīzes centrā „Paspārne”

19.06.2012.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Ventspils bērnu namā „Selga”

20.06.2012.

Tikšanās ar Alsungas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju

20.06.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Alsungas novada bāriņtiesā

21.06.2012.

Tikšanās ar Dundagas novada speciālistiem un privātpersonu par konkrēta gadījuma atrisināšanas iespējām

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.06.2020