Darba plāni nedēļai

21.06.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 25. jūnija līdz 29. jūnijam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

25.06.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Irlavas bērnu namā

25.06.2012.

Dalība projekta koordinatoru tikšanās par apmācības „Sistēmā balstīta revīzija bērnu aprūpes iestādēs” rezultātiem Stokholmā

26.06.2012.

Administratīvās lietas izskatīšana

26.06.2012.

Dalība IeM IC darba grupā jautājumā par Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas ieviešanu praksē

26.06.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Varakļānu novada bāriņtiesā

27.06.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC „Baldone”

27.06.2012.

Tikšanās ar Rīgas Bērnu un jauniešu centra vadītāju un struktūrvienības „Ilga” vadītāja p.i. par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

27.06.2012.

Tikšanās ar privātpersonu rīcībnespējīgās personas lietā

28.06.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lubānas novada bāriņtiesā

29.06.2012.

Tikšanās Labklājības ministrijā jautājumos par Bērnu tiesību aizsardzības likuma piemērošanu policijas darbā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

26.06.2012.

Tikšanās ar Raudas speciālās pamatskolas administrāciju par padziļinātās pārbaudes rezultātiem

27.06.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bāreņu namā Līkumi

29.06.2012.

Dalība kursos „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrāde un realizācija pašvaldībā”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

26.06.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Reitterapijas nometnē Silajāņos (Riebiņu novads)

26.06.2012.

Rēzeknes novada Kaunatas pagasta audžuģimeņu apmeklējums

27.06.2012.

Konsultāciju diena iedzīvotājiem un pašvaldības speciālistiem Viļakas novadā Viļakā

28.06.2012.

Dalība semināra „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrāde un realizācija pašvaldībā” otrajā nodarbībā

28.06.2012.

Tikšanās ar Viļānu bāriņtiesas locekļiem par audžuģimeņu jautājumiem

28.06.2012.

Viļānu novada audžuģimeņu apmeklējums

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

26.06.2012.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi”

26.06.2012.

Bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu pārbaude Durbes novada bāriņtiesā

27.06.2012.

Konsultāciju diena Vaiņodes novada speciālistiem un iedzīvotājiem

28.06.2012.

Dalība mācību kursa nodarbībā „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrādē un realizācija pašvaldībās”

28.06.2012.

Audžuģimenes apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 05.06.2020