Darba plāni nedēļai

26.07.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 30. jūlija līdz 3. augustam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

31.07.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Teika”

31.07.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Jaunjelgavas novada bāriņtiesā

31.07.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

31.07. - 2.08.2012.

Dalība profesora Dobrjakova (Krievija, Sankt-Pēterburga) seminārā „Bērnu un pusaudžu seksualitātes izpausmes un seksuālās vardarbības prevencija bērnu ilgstošās aprūpes iestādēs”

2.08.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu vasaras nometnē

2.08.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesā

2.08.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

30.07.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

1.08.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Daugavpils pilsētas 28. pirmsskolas izglītības iestādē

3.08.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

30.07.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude ārpusģimenes aprūpes iestādē „Mūsmājas” Krāslavā sadarbībā ar Daugavpils reģiona inspektorēm

31.07.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

31.07. - 2.08.2012.

Dalība profesora Dobrjakova (Krievija, Sankt-Pēterburga) seminārā „Bērnu un pusaudžu seksualitātes izpausmes un seksuālās vardarbības prevencija bērnu ilgstošās aprūpes iestādēs”

3.08.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude ārpusģimenes aprūpes iestādē „Mūsmājas” Krāslavā sadarbībā ar Daugavpils reģiona inspektorēm

3.08.2012.

Tikšanās ar Preiļu novada bāriņtiesas locekļiem par audžuģimeņu jautājumiem

4.08.2012.

Dalība atkārtotajās audžuģimeņu apmācībās Rēzeknē

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

30.07.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Liepājas bērnu namā

31.07.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Liepāja”

1.08.2012.

Dalība mācību kursa nodarbībā „Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmas izstrāde un realizācija pašvaldībās”

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019