Darba plāni nedēļai

02.08.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 6.augusta līdz 10. augustam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

7.08.2012. - 8.08.2012.

Padziļināta bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ogres novada bērnu namā „Laubere”.

8.08.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Sprīdītis”.

8.08.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

8.08.2012.

Dalība TM darba grupā par grozījumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā

9.08.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ludzas novada bāriņtiesā

9.08.2012.

Dalība TM darba grupā par grozījumiem Civillikumā

10.08.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

7.08.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā.

8.08.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē „Parka stāsti” Ezernieku vidusskolā.

10.08.2012.

Darba grupas sēde Norvēģijas pilotprojekta ietvaros par padziļināto pārbaudi Krāslavas BSRC „Mūsmājas” sadarbībā ar Rēzeknes reģiona inspektoriem.

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

6.08.2012.

Tikšanās ar Zilupes bāriņtiesas locekļiem par audžuģimeņu jautājumiem.

8.08.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas bērnu patversmes vadību par bērnu tiesību ievērošanu iestādē gadījumos, kad bērnam tiek mainīta ārpusģimenes aprūpes iestāde.

8.08.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Sociālās aprūpes pārvaldes Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem vadītāju.

10.08.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

10.08.2012.

ES projektu ietvaros jaunizveidoto rotaļlaukumu apsekošana Kārsavas novadā.

10.08.2012.

Darba grupas sēde Norvēģijas pilotprojekta ietvaros par padziļināto pārbaudi Krāslavas BSRC „Mūsmājas” sadarbībā ar Daugavpils reģiona inspektoriem.

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

7.08.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Talsu novada krīzes centrā.

7.08.2012.

Tikšanās ar Talsu novada Sociālo dienestu par krīzes centra sniegtajām rekomendācijām.

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019