Darba plāni nedēļai

16.08.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 20.augusta līdz 24. augustam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

20.08.2012.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē.

21.08.2012.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Apīte”.

21.08.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā.

22.08.2012.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrā.

22.08.2012.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude centrā „Elizabete”.

23.08.2012.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nometnē.

23.08.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Daugavpils novada Līksnas bāriņtiesā.

23.08.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums.

24.08.2012.

Dalība Latvijas SOS bērnu ciematu jubilejas pasākumā.

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

20.08.2012.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada izglītības pārvalžu BTA speciālistiem.

21.08.2012.

Tikšanās ar Daugavpils novada speciālistiem par lietu virzību konkrētā gadījumā.

22.08.2012.

Krāslavas novada audžuģimeņu apsekošana.

22.08.2012.

Tikšanās ar Krāslavas BSRC „Mūsmājas” darbiniekiem par padziļinātās pārbaudes rezultātiem.

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

18.08.2012.

Dalība seminārā - audžuģimeņu pieredzes apmaiņā starp dažādiem Latvijas reģioniem, Daugavpils novada Līksnā.

20.08.2012.

Konsultāciju diena Rēzeknes novada Ozolaines pagasta speciālistiem un iedzīvotājiem.

20.08.2012.

Rotaļlaukumu un peldvietas apsekošana Rēzeknes novada Ozolaines pagastā.

20.08.2012.

Dalība konsultāciju dienā Rēzeknes novada Ozolaines pagastā.

22.08.2012.

Latgales reģiona audžuģimenes apmeklējums.

24.08.2012.

Dalība SIA „Bērnu Oāze” Mākoņkalna filiāles jaunā korpusa atklāšanas pasākumā.

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

21.08.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu diennakts Angļu valodas atkārtošanas mācību un piedzīvojumu nometnē.

23.08.2012.

Tikšanās ar Ventspils novada Tārgales pagasta sociālā dienesta un bāriņtiesas speciālistiem par bērnu tiesību nodrošināšanas jautājumiem pašvaldībā.

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

22.08.2012.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums.

24.08.2012.

Alūksnes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums Malienā.

25.08.2012.

Dalība Latvijas SOS bērnu ciematu jubilejas pasākumā.

 

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019