Darba plāni nedēļai

23.08.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27.augusta līdz 31. augustam, 2012.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

28.08.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums.

29.08.2012.

Plānota bērnu mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC „Teika”.

30.08.2012.

Atkārtota bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Apes novada Apes un Tukuma bāriņtiesā.

30.08.2012.

Plānota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Apīte”.

31.08.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums.

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

28.08.2012.

Tikšanās ar Daugavpils novada speciālistiem par lietu virzību konkrētā gadījumā.

29.08.2012.

Dalība biedrības „Tilts” darba grupā par nodarbību organizēšanu vecākiem.

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

28.08.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesas locekļiem.

28.08.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes novada Kaunatas bāriņtiesu un sociālo darbinieku par konkrētu situāciju risināšanu un krīzes centra sniegto rekomendāciju izpildi.

28.08.2012.

Dalība ģimenes dzīves apstākļu apsekošanā Kaunatas pagastā sadarbībā ar Kaunatas bāriņtiesu.

31.08.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Sociālā dienesta vadītāju G.Arbidānu par bērnu tiesību un interešu ievērošanu pašvaldībā.

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

27.08.2012.

Tikšanās ar Rudbāržu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra vadību un atbalsta personālu par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā, uzsākot jauno mācību gadu.

28.08.2012.

Konsultāciju diena Pāvilostas novada iedzīvotājiem un speciālistiem.

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

 

27.08.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums.

29.08.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019