Darba plāni nedēļai

03.09.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 3. septembra līdz 7. septembrim, 2012.

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

04.09.2012.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Īslīces SOS bērnu ciematā.

03.09.2012.

Zinību dienas pasākums pie T/C Dole.

05.09.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs.

04.09.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Pļaviņu novada bāriņtiesā.

06.09.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums.

06.09.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošas lietas pārbaude Rīgas bāriņtiesā.

06.09.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ciblas novada bāriņtiesā.

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

03.09.2012.

Dalība Daugavpils pilsētas BJC rīkotajā pasākumā, kas veltīts jaunajam mācību gadam.

03.09.2012.

Reids bērnu un jauniešu atpūtas un izklaides vietās Daugavpilī.

05.09.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru seminārs.

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

03.09.2012.

 

Atpūtas parka un rotaļlaukumu apsekošana Rēzeknes pilsētā.

05.09.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs.

06.09.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas bāriņtiesu par ārpusģimenes aprūpes iestādēs ievieto bērnu likumisko tiesību un interešu aizsardzību.

06.09.2012.

Tikšanās ar Rēzeknes bāriņtiesas locekļiem par audžuģimeņu jautājumiem.

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

04.09. 2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils bērnu namā „Selga”.

04.09.2012.

Radošās darbnīcas Ventspils bērnu nama „Selga” bērniem.

05.09.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs.

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

05.09.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darbinieku seminārs.

06.09.2012.

Tikšanās ar Beverīnas novada Sociālā dienesta un Bāriņtiesas speciālistiem par konkrēta gadījuma apstākļiem.

07.09.2012.

Tikšanās ar Salacgrīvas novada Liepupes pagasta Sociālā dienesta un Bāriņtiesas speciālistiem un Liepupes vidusskolas administrāciju par konkrēta gadījuma apstākļiem.

 

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 24.09.2020