Darba plāni nedēļai

13.09.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 17. septembra līdz 21. septembrim, 2012.

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

17.09.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dzirciema speciālajā internātpamatskolā

17.09.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā

18.09.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rūjienas novada bāriņtiesā

18. – 20.09.2012.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Juglas sanatorijas internātpamatskolā

19.09.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Carnikavas pamatskolā

19.09.2012.

Sanāksme ar kustības „Draudzīga skola” koordinatoriem

19.09.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

20.09.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Katoļu ģimnāzijā

20.09.2012.

Tikšanās ar Rīgas Vidzemes priekšpilsētas skolu sociālajiem pedagogiem

20. – 21.09.2012.

Dalība seminārā „PRIDE programma – iespēja radīt atbalstošu un resursus attīstošu audžuģimeņu vidi Latvijā”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

18. – 19.09.2012.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiālē „Kalkūni”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

18.09. 2012.

Dalība audžuģimeņu pašpalīdzības grupā Rēzeknē

19.09.2012.

                      

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes pilsētas patversmē

19.09.2012.

 

Tikšanās ar aizbildņiem Baltinavas novadā

19.09.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Baltinavas novada bāriņtiesā

Nedēļas laikā

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kristiāna Dāvida pamatskolā Madonas novadā

Nedēļas laikā

Tikšanās ar Madonas novada Izglītības pārvaldes vadītāju par bērnu tiesību ievērošanu novada izglītības iestādēs

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

17.09. 2012.

Tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta speciālistiem un darbiniekiem administratīvās lietas ietvaros

18.09. 2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aizputes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaciņa”

19.09. 2012.

Konsultāciju diena Ventspils pilsētas speciālistiem un iedzīvotājiem

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

17.09.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raunas vidusskolā

17.09.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

19.09.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”

19.09.2012.

Jaunpiebalgas audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

20.09.2012.

Tikšanās ar Burtnieku novada Ēveles pagasta Sociālā dienesta speciālistiem par konkrēta gadījuma apstākļiem

20.09.2012.

Dalība seminārā „PRIDE programma – iespēja radīt atbalstošu un resursus attīstošu audžuģimeņu vidi Latvijā”

21.09.2012.

Konsultāciju diena Gulbenes novadā

22. – 23.09.2012.

Audžuģimeņu papildapmācību apmeklējums Valmierā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019