Darba plāni nedēļai

20.09.2012Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 24. septembra līdz 28. septembrim, 2012.

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

 

24.09.2012.

Tikšanās ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības bērnu nama „Sprīdītis” direktori, informējot par padziļinātās izpētes rezultātiem

24.09.2012.

Dalība Rīgas domes Labklājības departamenta organizētajā starpinstitucionālajā sanāksmē par konkrēta gadījuma risināšanu

24.09.2012.

Dalība Administratīvā rajona tiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

25.09.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Gulbenes novada Litenes bāriņtiesā

25.09.2012.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā

26.09.2012.

Kovīzija Jelgavas rajona Elejas bērnu namā – patversmē

27.09.2012.

Konsultāciju diena pašvaldībā

27.09.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

28.09.2012.

Atvērto durvju diena VBTAI

28.09.2012.

Bāriņtiesu priekšsēdētāju diskusija VBTAI par Administratīvā procesa likuma piemērošanu bāriņtiesas darbā

29.09.2012.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

 

25.09.2012.

Konsultāciju diena Aglonas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

26.09.2012.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Biržu speciālajā internātpamatskolā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

 

24.09. 2012.

Konsultāciju diena Varakļānu novada iedzīvotājiem un speciālistiem

25.09.2012.

                      

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kristiāna Dāvida pamatskolā Madonas novadā

26.09.2012.

 

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baltinavas speciālajā internātpamatskolā

26.09.2012.

Tikšanās ar potenciālo audžuģimeni Viļakas novadā

26.09.2012.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļakas novada bāriņtiesā

27.09.2012.

Tikšanās ar Ludzas novada bāriņtiesu

  

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

   

25.09. 2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude VSIA „Piejūras slimnīca” Psihiatriskās klīnikas 3. bērnu nodaļā

26.09. 2012.

Bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaudes Ventspils novada bērnu namā „Stikli”

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

25.09.2012.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā

25.09.2012.

Audžuģimeņu apmeklējums

26.09.2012.

Tikšanās ar Cēsu novada Izglītības nodaļas speciālistiem un Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes administrāciju un darbiniekiem par konkrēta gadījuma apstākļiem

27.09.2012.

Alūksnes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums Malienā

28.09.2012.

Kovīzija bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem Valmieras reģionā

29.09.2012.

Gulbenes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019