Darba plāni nedēļai

09.02.2007Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru darba plāns no 12. februāra līdz 16. februārim, 2007

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

 

12.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Olaines 1.vidusskolā

 

13.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Taurupes vidusskolā

 

14.02.2007.

Piedalīšanās starpinstitucionālajā sanāksmē inspekcijas telpās

 

15.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 4.speciālajā internātpamatskolā

 

15.02.2007.

Dalība konferencē „Skolas un ģimenes sadarbības loma vērtībizglītībā”

 

16.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rekavas vidusskolā

 

 

KULDĪGA

 

12.02.2007.

Dalība Kuldīgas rajona tiesā par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam.

 

13.02.2007.

Tikšanās ar pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” vadītāju par darbinieku pienākumiem un atbildību bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā

 

14.02.2007.

Atkārtota bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”

 

15.02.2007.

Tikšanās ar Kuldīgas domes priekšsēdētāju E.Zalānu par sadarbības iespējām, organizējot pasākumus, kas veltīti bērnu tiesību aizsardzības dienai.

 

 

GULBENE

 

12.01.2007.

Tikšanās ar Alūksnes rajona Jaunannas pamatskolas skolēniem, pedagogiem un Jaunannas pagasta sociālo darbinieku

 

13.01.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gulbenes rajona Sveļu speciālajā internātpamatskolā.

 

14.01.2007.

Piedalīšanās Madonas rajona sociālo darbinieku seminārā

 

14.01.2007.

Tikšanās ar Balvu pamatskolas skolēnu vecākiem par vecāku rīcību izceļojot uz ārzemēm

 

15.02.2007.

Pieredzes apmaiņa SKII „Naukšēni” kopā ar SKII „Strautiņi” darbiniekiem

 

 

LIEPĀJA

 

12.01.2007.

 

Tikšanās ar Liepājas 3.pamatskolas administrāciju un pedagogiem par bērnu, pedagogu un vecāku pienākumiem un tiesībām

 

13.01.2007.

Tikšanās ar Jura Mātera Kazdangas pamatskolas skolēniem un klašu audzinātājiem par bērnu, vecāku un pedagogu pienākumiem un tiesībām, filmas „Bars” noskatīšanās, diskusijas veidošana par pozitīvu savstarpējo attiecību veidošanu

 

14.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Brocēnu pirmsskolas izglītības iestādē „Varavīksne” un Saldus pirmsskolas izglītības iestādē „Cerībiņa”

 

15.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes vidusskolā

 

 

VALMIERA

 

14.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personas lietu pārbaude Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā-internātā

 

15.02.2007.

Tikšanās ar Blomes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāju Ilzi Briedi un Blomes pagasta padomes sociālā darba speciālisti Gintu Nulli par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem.

 

16.02.2007.

Inspektoru organizēts reids pa Cēsu rajona datorspēļu zālēm un interneta saloniem sadarbībā ar Cēsu rajona policijas pārvaldi

 

 

DAUGAVPILS

 

13.02.2007.

Sadarbībā ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas aizbildņu un audžuģimeņu nodaļas konsultanti audžuģimeņu apsekošana Krāslavas rajona Skaistas pagastā

 

13.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Skaistas pamatskolā

 

13.02.2007.

Tikšanās ar Skaistas pamatskolas pedagogiem par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem

 

14.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude bērnu sociālās aprūpes centrā „Kalkūni”

 

16.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sauleskalna pamatskolā

 

16.02.2007.

Tikšanās ar Skaistas pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem un filmas „Bars” noskatīšanās

 

 

 

 

                                               RĒZEKNE

 

13.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rēzeknes logopēdiskajā internātpamatskolā

 

14.02.2007.

Tikšanās ar Rēzeknes ģimenes atbalsta centra vadītāju un sociālajiem darbiniekiem par sadarbības jautājumiem un jautājumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

 

16.02.2007.

Bērnu tiesību ievērošanas un personas lietu pārbaude Rēzeknes pilsētas bērnu patversmē

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 04.06.2020