Darba plāni nedēļai

07.03.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 11. marta līdz 15. martam, 2013.

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

11.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu un jaunatnes basketbola skolas „Rīga” Vidzemes nodaļas Alfrēda Kraukļa VEF basketbola komandā

11.03.2013.

Tikšanās ar nepilngadīgo konkrētas problēmsituācijas risināšanai

12.03.2013.

Administratīvās lietas izskatīšana

12.03.2013.

Dalība Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē

12.03.2013.

Tikšanās ar viesprogrammu organizatoriem

12.03.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

13.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude sporta klubā „Kaskads”

13.03.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Dobeles novada bāriņtiesā

14.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jumpravas vidusskolā

14.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”

14.03.2013.

Dalība tiesas sēdē Aizkraukles rajona tiesā

14.03.2013.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā

15.03.2013.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Teika”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

12.03.2013.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas Sociālās pārvaldes vadītāju par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldībā

13.03.2013.

Tikšanās ar Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas priekšnieku un nepilngadīgo lietu inspektori

13.03.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Līvānu novada bāriņtiesā

13.03.2013.

Audžuģimenes apsekošana

15.03.2013.

Dalība Rēzeknes novada sociālo darbinieku sanāksmē

15.03.2013.

Dalība Rēzeknes novada Sociālā dienesta sociālo darbinieku sanāksmē

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

12.03.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Līvānu pašvaldības alternatīvajā aprūpes centrā „Rožlejas”

13.03.2013.

Tikšanās Daugavpils novada Biķernieku pamatskolā ar cietušo un lieciniekiem administratīvās lietas izskatīšanas ietvaros

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

12.03.2013.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Liepājas Sociālā dienesta bērnu namā

12.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Sociālā dienesta bērnu namā

13.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā

13.03.2013.

Radošā nodarbība Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas bērniem par iecietības tēmu

14.03.2013.

Tikšanās ar Liepājas Sociālā dienesta un bāriņtiesas pārstāvjiem konkrēta gadījuma risināšanā, piedaloties gadījumā iesaistītām personām

15.03.2013.

Seminārs Rucavas novada aizbildņiem un audžuģimenēm, kā arī citiem interesentiem par tiesībām un pienākumiem, sadarbību ar iestādēm un citiem jautājumiem bērnu tiesību nodrošināšanas jomā

15.03.2013.

Audžuģimenes apmeklējums

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

11.03.2013.

Tikšanās ar bērna vecākiem par situāciju ģimenē

11.03.2013.

Jaunpiebalgas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

11.03.2013.

Audžuģimenes apmeklējums

13.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Smiltenes centra vidusskolā

13.03.2013.

Valmieras un tuvāko novadu audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

13.03.2013.

Dalība starpinstitucionālā tikšanās Burtnieku novadā

14.03.2013.

Tikšanās ar Limbažu novada izglītības iestāžu direktoriem par bērnu tiesību aizsardzības sistēmu novadā

14.03.2013.

Madonas novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

15.03.2013.

Tikšanās ar Līgatnes novada vidusskolas skolotāju administratīvās lietas ietvaros

15.03.2013.

Tikšanās ar Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 29.05.2020