Darba plāni nedēļai

15.03.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 18. marta līdz 22. martam, 2013.

 

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

18.03.2013.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Teika”

19.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

19.03.2013.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Rīgas Sociālā dienesta, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzilniņa" pārstāvjiem

19.03.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Tukuma bāriņtiesā

20.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valmieras Viestura vidusskolā

20.03.2013.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

21.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Pamūšas speciālā internātskolā

21.03.2013.

Starpinstitucinālā tikšanās ar Labklājības ministrijas Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga”, Sabiedrības integrācijas valsts aģentūras, Rīgas bāriņtiesas pārstāvjiem par bez vecāku gādības palikušo bērnu interešu pārstāvību laikā, kad bērni no dzemdību nodaļas pārvesti uz ārstniecības iestādi un bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpes iestādē

22.03.2013.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude privātā pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”

22.03.2013.

Tikšanās ar Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas priekšsēdētāju

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

19.03.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Salas novada bāriņtiesā

19.03.2013.

Audžuģimenes apsekošana

21.03.2013.

Konsultāciju diena Lubānas novada iedzīvotājiem un pašvaldības institūciju speciālistiem

21.03.2013.

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Lubānas novada pašvaldībā

21.03.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Lubānas novada bāriņtiesā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

19.03.2013.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas Sociālo lietu pārvaldes bērnu nama – patversmes „Priedīte” administrāciju par tematiskās pārbaudes rezultātiem

20.03.2013.

Administratīvās lietas izskatīšanas sēde

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

19.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kuldīgas 2. vidusskolā

19.03.2013.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Kandavas novada Zantē

19.03.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.03.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ventspils krīzes centrā „Paspārne”

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

20.03.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

23.03.2013.

Gulbenes novada audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 12.07.2020