Darba plāni nedēļai

04.04.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 8. aprīļa līdz 12. aprīlim, 2013.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

8.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Mālpils pirmsskolas izglītības iestādē „Māllēpīte”

8.04.2013.

Administratīvās lietas izskatīšana

8.04.2013.

Tikšanās ar Zantes ģimenes krīzes centra un bāriņtiesas speciālistiem konkrēta gadījuma risināšanai

9.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestādē

9.04.2013.

Dalība Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanai „Apmaiņas programma latviešu un mazākumtautību bērniem” vērtēšanas komisijā

10.04.2013.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

11.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Kultūras vidusskolā

11.04.2013.

Tikšanās konkrētas problēmsituācijas risināšanai

11.04.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Amatas novada bāriņtiesā

11.04.2013.

Dalība Administratīvās apgabaltiesas sēdē

11.04.2013.

Audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

12.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Irlavas bērnu namā

12.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Lielplatones internātpamatskolā

12.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

9.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas tematiskā pārbaude Rēzeknes novada Tiskādu bērnu namā

10.04.2013.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

12.04.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Alūksnes novada bāriņtiesā

12.04.2013.

Latgales reģiona audžuģimeņu apsekošana

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

10.04.2013.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

12.04.2013.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bāreņu namā „Līkumi”

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

8. – 9.04.2013.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas Sociālā dienesta bērnu namā

10.04.2013.

Dalība Liepājas tiesu nama Administratīvā rajona tiesas sēdē konkrētas lietas izskatīšanā kā bērnu pārstāvim - sevišķajam aizbildnim

12.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

9.04.2013.

Bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā - internātā

10.04.2013.

Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspektoru seminārs

12.04.2013.

Tikšanās ar Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” un citu izglītības iestāžu pirmsskolas grupu administrāciju pārstāvjiem, pedagogiem un darbiniekiem par bērnu drošību (sadarbībā ar Cēsu pilsētas Izglītības nodaļas speciālistiem)

12.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 19.01.2021