Darba plāni nedēļai

11.04.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 15. aprīļa līdz 19. aprīlim, 2013.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

15.04.2013.

Tikšanās ar bērniem viedokļa noskaidrošanai kā sevišķajam aizbildnim

16.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Aizkraukles pilsētas sākumskolā

17.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērzupes speciālajā internātpamatskolā

17.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 94. vidusskolā

18.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 33. vidusskolā

18.04.2013.

Tikšanās ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienības „Ziemeļi” administrāciju par tematiskās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

18.04.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Jaunpils novada bāriņtiesā

18.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

19.04.2013.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC „Rīga” filiālē „Rīga”

19.04.2013.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē Rīgas tiesu namā kā sevišķajam aizbildnim

19.04.2013.

Dalība Rīgas bāriņtiesas sēdē aizgādības lietā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

16.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Cesvaines internātpamatskolā

16.04.2013.

Konsultāciju diena Cesvaines novada speciālistiem un iedzīvotājiem

16.04.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Cesvaines novada bāriņtiesā

16.04.2013.

Dalība atbalsta grupā aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm Rēzeknē

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

15.04.2013.

Dalība Izglītības un attīstības centra seminārā – treniņā „Runas prasmes saziņā”

16.04.2013.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā

16.04.2013.

Tikšanās ar SLP administrāciju un bērnu nama patversmes „Priedīte” vadību par situāciju bērnu namā

19.04.2013.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Naujenes bērnu namā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

15.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš”

16.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kuldīgas 2. vidusskolā

16.04.2013.

Konsultāciju diena Kuldīgas novada iedzīvotājiem un speciālistiem

18.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Vaiņodes vidusskolā

19.04.2013.

Audžuģimenes apmeklējums

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

15.04.2013.

Tikšanās ar Strenču novada bāriņtiesas un Strenču novada vidusskolas darbiniekiem, piedaloties bērna vecākiem, par konkrēta gadījuma risināšanas apstākļiem

15.04.2013.

Tikšanās ar Nodibinājuma „Centrs Valdardze” administrāciju, sadarbībā ar Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras iecirkņa Kārtības policijas darbiniekiem, par konkrēta gadījuma risināšanas apstākļiem

16. – 17.04.2013.

Padziļinātā seksuālās vardarbības izpēte Spāres speciālajā internātpamatskolā sadarbībā ar Nodibinājuma „Dardedze” speciālistiem

17.04.2013.

Audžuģimenes apmeklējums

19.04.2013.

Tikšanās ar Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes un citu izglītības iestāžu pirmsskolas grupu administrāciju pārstāvjiem, pedagogiem un darbiniekiem par bērnu drošību, sadarbībā ar Cēsu pilsētas Izglītības nodaļas speciālistiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.09.2019