Darba plāni nedēļai

18.04.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 22. aprīļa līdz 26. aprīlim, 2013.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

22.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 94. vidusskolā

22.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērzupes speciālajā internātpamatskolā

22.04.2013.

Starpinstitucionāla tikšanās ar privātpersonu konkrētas ģimenes lietā

23.04.2013.

Tikšanās ar privātpersonu konkrētas ģimenes lietā

23.04.2013.

Tikšanās ar Jaunjelgavas novada bāriņtiesu

24.04.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Piejūras internātpamatskolā

24.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

24. – 25.04.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes pilsētas bāriņtiesā

25.04.2013.

Dalība kustības „Draudzīga skola” konferencē „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

25.04.2013.

Dalība Rīgas apgabaltiesas sēdē kā sevišķajam aizbildnim

25.04.2013.

Audžuģimeņu atbalsta grupas apmeklējums

26.04.2013.

Metodiskā diena Grobiņas novada bāriņtiesā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

22.04.2013.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Aglonas stacijā

23.04.2013.

Plānotā bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude SIA „Bērnu Oāze” struktūrvienībā Lauderos

24.04.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes pilsētas bāriņtiesā

24.04.2013.

Dalība audžuģimeņu pašpalīdzības grupā Līksnā, Daugavpils novadā

24.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklēšana

25.04.2013.

Dalība kustības „Draudzīga skola” konferencē „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

25.04.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Rēzeknes pilsētas bāriņtiesā

25.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklēšana

26.04.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Tilžas vidusskolā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

23. - 24.04.2013.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Raudas speciālajā internātpamatskolā

25.04.2013.

Dalība kustības „Draudzīga skola” konferencē „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

26.04.2013.

Dalība PPC „Valentia” apmācību seminārā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

23. - 24.04.2013.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Raudas speciālajā internātpamatskolā

25.04.2013.

Dalība kustības „Draudzīga skola” konferencē „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā”

26.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

23.04.2013.

Bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu sociālās aprūpes centrā „Gaujiena”

23.04.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

24.04.2013.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

26.04.2013.

Konsultāciju diena Raunas novadā

26.04.2013.

Konsultāciju diena Smiltenes novadā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 18.09.2019