Darba plāni nedēļai

10.05.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 13. maija līdz 17. maijam, 2013.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

13.05.2013.

Iepazīšanās ar administratīvās lietas materiāliem

13.05.2013.

Dalība Administratīvās apgabaltiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

14.05.2013.

Dalība Labklājības ministrijas organizētajā sanāksmē

14.05.2013.

Tikšanās ar ASV pārstāvi audžuģimeņu jomā

14.05.2013.

Metodiskā diena Neretas novada bāriņtiesā

14.05.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Neretas novada bāriņtiesā

14.05.2013.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā

15.05.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas un bērnu personisko un mantisko interešu pārbaude sociālās aprūpes centrā „Tērvete”

15.05.2013.

Bērnu personisko un mantisko interešu pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Pļavnieki”

15.05.2013.

Dalība starptautiskā konferencē „Palīdzi uzaugt bērnam ģimenē”

16.05.2013.

Apmācības „Bērnu tiesību aizsardzība”

16.05.2013.

Inspekcijas organizēts seminārs bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu direktoriem

19.05.2013.

Dalība audžuģimeņu apmācībās Rīgā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

13.05.2013.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Rēzeknes pilsētas institūciju darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošinājumu pašvaldībā

14.05.2013.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Rēzeknes novada pašvaldības institūciju darbiniekiem par bērnu tiesību nodrošinājumu pašvaldībā

14.05.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ilūkstes novada bāriņtiesā

15.05.2013.

Plānotā bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude „Fonds „Grašu bērnu ciemats””

15.05.2013.

Dalība starptautiskā konferencē „Palīdzi uzaugt bērnam ģimenē”

17.05.2013.

Dalība konsultāciju dienā Aglonas novadā

17.05.2013.

Audžuģimeņu apsekošana

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

14.05.2013.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbiniekiem par konkrētu gadījumu

15.05.2013.

Audžuģimenes apmeklēšana

17.05.2013.

Konsultāciju diena Aglonas novadā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

14.05.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Druvas vidusskolā

15.05.2013.

Dalība Administratīvā rajona tiesas sēdē kā bērnu pārstāvim (sevišķais aizbildnis)

15.05.2013.

Dalība starptautiskā konferencē „Palīdzi bērnam uzaugt ģimenē”

16.05.2013.

Audžuģimenes apmeklējums

18. – 19.05.2013.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācību kursos Liepājā

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

13.05.2013.

Dalība atbalsta grupā Jaunpiebalgas novada audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

14.05.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Raunas vidusskolā

15.05.2013.

Bērnu tiesību, bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrā

15.05.2013.

Dalība starptautiskā konferencē „Palīdzi uzaugt bērnam ģimenē”

18. – 19.05.2013.

Dalība audžuģimeņu apmācībās Valmierā

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020