Darba plāni nedēļai

23.05.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. maija līdz 31. maijam, 2013.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

27. – 29.05.2013.

Dalība apmācībās projektā „Esošais tiesiskais aizsardzības novērtējums vardarbības upuriem”

28.05.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Dobeles Valsts ģimnāzijā

29.05.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Jūrmalas Montesori skola”

29.05.2013.

Tikšanās ar sabiedriskās politikas centra „Providus” pārstāvjiem

29.05.2013.

Tikšanās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem adopcijas jautājumos

29.05.2013.

Dalība VBTAI organizētā seminārā audžuģimenēm

30.05.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti”

31.05.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Imanta”

31.05.2013.

Atvērto durvju diena Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros

31.05.2013.

Tikšanās ar Rīgas bāriņtiesas speciālistiem ģimenes gadījuma risināšanā

31.05.2013.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās Rīgā

2.06.2013.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās Rīgā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

28.05.2013.

Konsultāciju diena Baltinavas novada iedzīvotājiem un speciālistiem

29.05.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude nodibinājumā "Fonds Grašu bērnu ciemats"

30.05.2013.

Dalība metodiskajā dienā Alūksnes novada bāriņtiesā

31.05.2013.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās Rēzeknē Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros

31.05.2013.

Tikšanās ar Ciblas novada bāriņtiesu par bērnu aprūpes jautājumiem audžuģimenē

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

30.05.2013.

Tikšanās ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nodaļas profilaktiskajā darbā ar jaunatni darbiniekiem

31.05.2013.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās Daugavpilī Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

28.05.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rojas vidusskolā

28.05.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

30.05.2013.

Dalība VBTAI organizētā seminārā audžuģimenēm

31.05.2013.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās Liepājā Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros

2.06.2013.

Dalība jauno audžuģimeņu apmācībās Liepājā

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

28.05.2013.

Konsultāciju diena Jaunpiebalgas novadā

30.05.2013.

Tikšanās ar Gaujienas speciālās internātpamatskolas skolēniem par bērnu tiesībām un pienākumiem, sadarbībā ar Apes novada pašvaldības izglītības jomas speciālistu

30.05.2013.

Tikšanās ar Cēsu novada audžuģimenēm un aizbildņiem

31.05.2013.

Atvērto durvju diena Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas telpās Valmierā Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas ietvaros

31.05.2013.

Dalība VBTAI organizētā seminārā Vidzemes reģiona audžuģimenēm

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021