Darba plāni nedēļai

20.06.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 25. jūnija līdz 28. jūnijam, 2013.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

25.06.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestādē

25.06.2013.

Dalība Administratīvajā rajona tiesā kā sevišķajam aizbildnim

25.06.2013.

Tikšanās ar Aizkraukles novada bāriņtiesu un sociālo dienestu

26.06.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība „Marsa gatve"

26.06.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Elejas bērnu un ģimeņu atbalsta centrā

26.06.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Dārtija”

26.06.2013.

Dalība Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama tiesas sēdē

26.06.2013.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

26.06.2013.

Administratīvās lietas pārbaude Rīgas bāriņtiesā

27.06.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālā aprūpes centra „Rīga” filiālē „Baldone”

27.06.2013.

Tikšanās ar Ģimenes atbalsta centra „Lejasstrazdi” administrāciju par padziļinātās bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

28.06.2013.

Tikšanās ar bērnu namā „Ilga” administrāciju par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

28.06.2013.

Tikšanās par problēmsituāciju Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestādē

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

26.06.2013.

Vasaras nometņu apsekošana Rēzeknē

26.06.2013.

Peldvietu apsekošana Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes piepilsētas ūdenskrātuvēs

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

26.06.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu sociālā atbalsta centrā „Somerseta”

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

26.06.2013.

Bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude bērnu namā „Stikli”

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

26.06.2013.

Audžuģimeņu un aizbildņu atbalsta grupas apmeklējums

28.06.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 17.01.2021