Darba plāni nedēļai

10.10.2013Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 14. oktobra līdz 18. oktobrim, 2013.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

14.10.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Katoļu ģimnāzijā

14.10.2013.

Tikšanās ar sociālās aprūpes centra „Tērvete” vadītāju par bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem

14.10.2013.

Dalība Administratīvās rajona tiesas sēdē kā bērna sevišķajam aizbildnim

16.10.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā

17.10.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Āgenskalna Valsts ģimnāzijā

17.10.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Tērvetes novada bāriņtiesā

18.10.2013.

Plānotā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ilga”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

15.10.2013.

Bērnu tiesību ievērošanas pēcpārbaude Rēzeknes PII „Pasaka”

15.10.2013.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aglonas novada bāriņtiesā

15.10.2013.

Audžuģimeņu apsekošana Latgales reģionā

16.10.2013.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas jaunatnes lietu speciālisti par bērnu tiesību ievērošanas jautājumiem pašvaldībā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

15.10.2013.

Dalība profesionālās pilnveides seminārā - radošajā darbnīcā „Darbs ar bērniem ar atkarības problēmām un uzvedības traucējumiem”

15. – 16.10.2013.

Padziļinātā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Medumu speciālajā internātpamatskolā sadarbībā ar nodibinājumu „Centrs Dardedze”

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

15.10.2013.

Dalība Valmieras rajona tiesas civillietā kā lieciniekam

15.10.2013.

Iepazīšanās ar Valmieras rajona tiesas lietas materiāliem par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu

16.10.2013.

Valmieras rajona tiesas sēde par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu

17.10.2013.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā "Zīles"

18.10.2013.

Tikšanās ar Naukšēnu novada Sociālā dienesta un citiem speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi sociālajos dienestos teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

17.10.2013.

Konsultācijas diena Kandavas novada speciālistiem un iedzīvotājiem

17.10.2013.

Tikšanās ar Talsu novada speciālistiem un privātpersonu konkrēta gadījuma risināšanai

18.10.2013.

Tikšanās ar Rudbāržu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra administrāciju un privātpersonām konkrētu gadījumu risināšanai

18.10.2013.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 06.06.2020