Darba plāni nedēļai

23.01.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 27. janvāra līdz 31. janvārim, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

27.01.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude ģimenes krīžu centrā „Dzeguzīte”

27.01.2014.

Dalība tiesas sēdē kā sevišķajam aizbildnim

27.01.2014.

Iepazīšanās ar administratīvās lietas materiāliem Rīgas bāriņtiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

28.01.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

28.01.2014.

Tikšanās inspekcijā ar interneta portāla „Mammām un tētiem” pārstāvi par informatīvās kampaņas organizēšanu par bērnu disciplinēšanu bez vardarbības

28.01.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Aizkraukles novada bāriņtiesā

28. – 29.01.2014.

Dalība konferencē Stokholmā par bērnu tirdzniecību, ekspluatāciju un to iespējamiem riskiem

29.01.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baldones vidusskolā

29.01.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Hanzas vidusskolā

29.01.2014.

Tikšanās inspekcijā ar Rīgas 21. vidusskolas sociālo pedagogu par situāciju skolā ar agresīvu skolēnu

29.01.2014.

Dalība sanāksmē Tieslietu ministrijā

29.01.2014.

Dalība tiesas sēdē Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā

29.01.2014.

Dalība Labklājības ministrijas darba grupā par grozījumiem Ministru kabineta 2003. gada 11. marta noteikumos Nr. 111 „Adopcijas kārtība”

30.01.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolā

30.01.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Priekuļu novada Liepas bāriņtiesā

31.01.2014.

Konsultāciju diena Olaines novadā

01.02.2014.

Dalība audžuģimeņu biedrības „Spārni” atbalsta grupā Jelgavas novadā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

27.01.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

28.01.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē

30.01.2014.

Dalība starpinstitucionālajā tikšanās ar bērna vecākiem Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē konkrēta gadījuma risināšanai

31.01.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

27. – 28.01.2014.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude VSAC „Latgale” filiālē „Kalkūni”

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

28.01.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Drustu pamatskolā

29.01.2014.

Bērnu tiesību un bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Smiltenes novada ģimenes un bērnu atbalsta centrā

29.01.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Valmierā

30.01.2014.

Starpinstitucionāla tikšanās ar Salacgrīvas novada Sociālā dienesta un Limbažu novada Sociālā dienesta speciālistiem par gadījuma vadīšanu

30.01.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

27.01.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Liepājā

28.01.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie privātpersonas, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu

29.01.2014.

Plānotā bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Liepāja”

30.01.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019