Darba plāni nedēļai

06.02.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 10. februāra līdz 14. februārim, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

10.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baldones vidusskolā

10.02.2014.

Tikšanās inspekcijā ar Rīgas Franču liceja sociālo pedagogu par skolā plānotajām vecāku sapulcēm

10.02.2014.

Starpinstitucionāla tikšanās ar Rundāles novada bāriņtiesu un sociālo dienestu konkrētas ģimenes lietā

11.02.2014.

Seminārs Labklājības ministrijā „Bērnu, pieaugušo un ģimenes konsultēšana asu strīdu un emocionāli piesātinātu konfliktu gadījumos”

13.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

13.02.2014.

Tikšanās ar interneta portāla Ask.fm pārstāvi

13.02.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Jēkabpils novada bāriņtiesā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

11.02.2014.

Seminārs Labklājības ministrijā „Bērnu, pieaugušo un ģimenes konsultēšana asu strīdu un emocionāli piesātinātu konfliktu gadījumos”

12.02.2014.

Bērnu tiesību un personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude SIA „Bērnu Oāze”

13.02.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Rēzeknē

14.02.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

10.02.2014.

Administratīvā pārkāpuma izskatīšanas sēde

11.02.2014.

Seminārs Labklājības ministrijā „Bērnu, pieaugušo un ģimenes konsultēšana asu strīdu un emocionāli piesātinātu konfliktu gadījumos”

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

10.02.2014.

Tikšanās ar laikraksta „Druva” korespondenti par bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu Pusaudžu rehabilitācijas kolektīvā „Saulrīti”

11.02.2014.

Seminārs Labklājības ministrijā „Bērnu, pieaugušo un ģimenes konsultēšana asu strīdu un emocionāli piesātinātu konfliktu gadījumos”

12.02.2014.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā "Zīles"

12.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs "Zīles"

13.02.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

14.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

11.02.2014.

Seminārs Labklājības ministrijā „Bērnu, pieaugušo un ģimenes konsultēšana asu strīdu un emocionāli piesātinātu konfliktu gadījumos”

14.02.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 




Meklēšana



Jūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi














Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019