Darba plāni nedēļai

13.02.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 17. februāra līdz 21. februārim, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

17.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte” Pelču filiālē

17.02.2014.

Dalība sanāksmē Rīgas bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā „Ilga” par jaunajiem Iekšējās kārtības noteikumiem un citiem organizatoriskajiem jautājumiem

18.02.2014.

Tematiskā bērnu tiesību ievērošanas pārbaude bērnu namā „Laubere”

19.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiālē „Rīga”

19.02.2014.

Metodiskā diena ar Grobiņas novada bāriņtiesas dalību konkrētas ģimenes lietā

20.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Katoļu ģimnāzijā

20.02.2014.

Madonas novada Bērzaunes pagasta Bērnu un jauniešu centra apmeklējums NVO „Providus” projekta ietvaros, sadarbībā ar projekta pētniekiem

20.02.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Viļānu novada bāriņtiesā

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

18.02.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Aglonā

19.02.2014.

Konsultāciju diena Rēzeknes novada Vērēmu novadā

19.02.2014.

Krīzes centru sniegto rekomendāciju izpildes pārbaude Rēzeknes novada Vērēmu bāriņtiesā un sociālajā dienestā

19.02.2014.

Tikšanās ar Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādes "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs Zeimuļs" darbiniekiem un audzēkņiem

21.02.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta biedrības „Muna sāta” 5 gadu jubilejas pasākumā Daugavpils novada Līksnā

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

18. - 19.02.2014.

Bērnu personisko un mantisko interešu ievērošanas pārbaude Krāslavas Bērnu sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”

19.02.2014.

Tikšanās ar Krāslavas pamatskolas administrāciju

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

17.02.2014.

Tikšanās ar Nodibinājuma „Centrs Valdardze” speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju sniegšanu sociālajiem dienestiem

17.02.2014.

Tikšanās ar Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas atbalsta personālu par gadījuma vadīšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

17.02.2014.

Administratīvās lietvedības nodrošināšana administratīvā pārkāpuma lietā

17.02.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Jaunpiebalgā

18.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”

19.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Matīšu pamatskolā

20.02.2014.

Dalība audžuģimeņu atbalsta grupā Madonā

20.02.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Skangaļu muižas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā - internātā

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

18.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude pie privātpersonas bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanā

18.02.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

21.02.2014.

Konsultāciju diena Vaiņodes novada iedzīvotājiem un speciālistiem

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019