Darba plāni nedēļai

20.02.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 24. februāra līdz 28. februārim, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

24.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Purvciema vidusskolā

24.02.2014.

Dalība Administratīvās Apgabaltiesas sēdē kā sevišķajam aizbildnim

24.02.2014.

Tikšanās ar bērna vecākiem par konkrēta gadījuma risināšanu

24.02.2014.

Tikšanās ar fizisku personu

25.02.2014.

Dalība Valsts administrācijas skolas organizētajā mācību kursā „Administratīvais process tiesā. Runa tiesā”

25.02.2014.

Tikšanās ar Skrīveru novada bāriņtiesu konkrētas ģimenes lietā

25.02.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Raunas novada bāriņtiesā

26.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Imantas vidusskolā

27.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Ozolnieku vidusskolā

27.02.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Upesleju internātpamatskolā - rehabilitācijas centrā

27.02.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Cesvaines novada bāriņtiesā

28.02.2014.

Dalība Latvijas Pašvaldību mācību centra organizētajā seminārā „Psihologa atzinumi sociālajām institūcijām”

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

24.02.2014.

Tikšanās ar potenciālajām audžuģimenēm Kārsavas novadā

26. - 27.02.2014.

Padziļinātā izpēte seksuālās vardarbības risku novērtēšanai Tiskādu speciālajā internātpamatskolā

27.02.2014.

Dalība Krāslavas novada sociālo darbinieku seminārā „Par atbalsta grupu nodrošināšanas nepieciešamību darbā ar ģimenēm un bērniem”

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

26. - 27.02.2014.

Padziļinātā izpēte seksuālās vardarbības risku novērtēšanai Tiskādu speciālajā internātpamatskolā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

25.02.2014.

Konsultāciju diena Salacgrīvas novadā

25.02.2014.

Tikšanās ar Salacgrīvas novada domes vadību

25.02.2014.

Konsultāciju diena Limbažu novadā

26.02.2014.

Tikšanās ar Priekuļu novada Sociālā dienesta un citiem speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi sociālajos dienestos teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

26.02.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

28.02.2014.

Tikšanās ar Rūjienas novada Sociālā dienesta un citiem speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi sociālajos dienestos teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

25.02.2014.

Starpinstitucionālā tikšanās ar Liepājas pilsētas speciālistiem un privātpersonām konkrētas problēmsituācijas risināšanai

26.02.2014.

Tikšanās ar privātpersonu konkrētas problēmsituācijas risināšanai

28.02.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019