Darba plāni nedēļai

28.02.2014Drukāt
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas darba plāns no 3. marta līdz 7. martam, 2014.

Plānotais laiks

Aktivitātes

 

RĪGA

(Rīga, Jūrmala, Ogre, Aizkraukle, Bauska, Dobele, Jelgava, Tukums)

3.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Purmsātu speciālajā internātpamatskolā

3.03.2014.

Metodiskā diena ar Daugavpils novada Kalkūnes bāriņtiesu un Daugavpils novada domes speciālisti

3.03.2014.

Iepazīšanās ar lietas materiāliem Administratīvajā rajona tiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

4.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Rīgas Ukraiņu vidusskolā

4.03.2014.

Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu pārbaude Ozolnieku novada bāriņtiesā

4.03.2014.

Dalība tiesas sēdē Administratīvajā rajona tiesā kā bērna sevišķajam aizbildnim

4.03.2014.

Dalība tiesas sēdē Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā kā bērna sevišķajam aizbildnim

5.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Baldones vidusskolā

5.03.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un citu darbinieku seminārs

5.03.2014.

Dalība starpinstitucionālajā sanāksmē Preiļos konkrētas ģimenes lietā sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu

6.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Jūrmalas Alternatīvajā skolā

6.03.2014.

Starpinstitucionālā tikšanās par konkrēta gadījuma risināšanu

 

RĒZEKNE

(Rēzekne, Preiļi, Ludza)

4.03.2014.

Dalība Rēzeknes pilsētas Logopēdu biedrības reģionālajā konferencē „Bērni ar jauktiem mācīšanās traucējumiem un to valodas īpatnības”

5.03.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un citu darbinieku seminārs Rīgā

7.03.2014.

Tikšanās ar Viļakas novada bāriņtiesu un sociālo dienestu konkrēta gadījuma risināšanai

 

DAUGAVPILS

(Daugavpils, Jēkabpils, Krāslava)

4.03.2014.

Konsultāciju diena Preiļu novadā

4.03.2014.

Konsultāciju diena Riebiņu novadā

5.03.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un citu darbinieku seminārs Rīgā

 

VALMIERA

(Valmiera, Limbaži, Cēsis, Valka)

3.03.2014.

Tikšanās ar Nodibinājuma „Centrs Valdardze” speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju sniegšanu sociālajiem dienestiem

3.03.2014.

Tikšanās ar Nodibinājuma „Centrs Valdardze” speciālistiem par gadījuma vadīšanu

4.03.2014.

Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana

4.03.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

5.03.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un citu darbinieku seminārs Rīgā

6.03.2014.

Tikšanās ar Rūjienas novada Sociālā dienesta un citiem speciālistiem par krīzes centra rekomendāciju izpildi sociālajos dienestos teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem

6.03.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

7.03.2014.

Starpinstitucionāla tikšanās ar Raunas novada Sociālā dienesta speciālistiem un Drustu pamatskolas pārstāvjiem, kā arī bērnu vecākiem par gadījuma vadīšanu

 

LIEPĀJA

(Liepāja, Saldus, Ventspils, Kuldīga, Talsi)

3.03.2014.

Bērnu tiesību ievērošanas pārbaude Purmsātu speciālajā internātpamatskolā

5.03.2014.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoru un citu darbinieku seminārs Rīgā

7.03.2014.

Audžuģimeņu apmeklējums

 
MeklēšanaJūsu jautājums
Šeit jūs varat uzrakstīt un atsūtīt jautājumu inspekcijai, kas tiks izskatīts un atbilde tiks nosūtīta uz jūsu norādīto e-pasta adresi


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Ventspils iela 53
Rīga, LV – 1002
Tālrunis: 67 359 128
Fakss: 67 359 159
E-pasts: pasts@bti.gov.lv
© Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2006
Informācija atjaunota: 20.08.2019